Inlägg av Ilse

Från den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Till medlemmar i Föreningen för Lotsbåten Ilse Från den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR. Föreningen för Lotsbåten Ilse (Föreningen) använder sitt medlemregister för information till medlemmar och hantering av medlemsavgifter. Registret omfattar endast namn, adress, telefonnummer och mailadress – inga andra personuppgifter. Registret används endast av Föreningen för Lotsbåten […]