Kallelse till Årsmöte 2023

Föreningen för Lotsbåten ILSE kallar till Årsmöte

Söndagen 22.01. 2023  / kl. 15:00

 OBS  !!!   Vi byter Plats för Årsmöte !!!

 Ny Plats :   >>>> 

Fjällbackaservice Nestorsvägen 2,  457 40 Fjällbacka , „ Röda Rummet

  >>> OBS ⚠  Plats byte  !!!!!

 

 Dagordning

 

1       Mötet öppnas

2       Deltagarlista och röstlängd

3       Val av mötesordförande och sekreterare

4       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5       Godkännande av Kallelse

6       Godkännande av Dagordning

7       Styrelsens Verksamhetsberättelse

8       Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning

9       Revisionsberättelse

10      Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022

11      Verksamhetsplan för 2023

12      Val av ordförande för en tid av 1 år

13      Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

14      Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år

15      Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av 1 år

16      Övriga frågor

17      Mötet avslutas.

 

Jurgen Wickert

Ordförande

God Jul och Gott Nytt År 2023

 

Hej alla ILSE vänner ,

Så kan vi lägga ännu ett år till handlingar  .

Vi hoppas på Ert fortsatta stöd och engagemang och att vi kan genomföra med medlemsseglingarna i år 2023

Styrelsen  Lotsbåten ILSE  önskar alla en God Jul och  ett fredfull Nytt År 2023   !!

Jurgen Wickert

Ordförande

Nytt pengaregn över Lotsbåten ILSE

                                                             

Vår sponsor, Sparbanken Tanum, ger oss ännu en chans att stärka Föreningens kassan och detta rejält. Den 4:e september anordnar banken strandstädning på  Tjurpannans  naturreservat. Ju fler som kommer från vår förening, desto mer får vi av den halva miljonen kronor som banken delar ut under dagen. (förra gången fick vi 8 000 kr) Åk dit, ha en trevlig förmiddag, hjälp vår förening och gör dessutom en insats för miljön. Kan det bli bättre? 

Söndagen den 4:e september träffas vi vid parkeringen på  Tjurpannan . Det blir en dag för alla åldrar med strandstädning, en fin promenad och förhoppningsvis vackert sensommarväder. Varje person som lämnar in skräp får välja en valfri förening, självklart Föreningen Lotsbåten ILSE ,  som banken sponsrar. Den halva miljonen ska delas ut och fördelningen sker utefter antalet deltagare från respektive förening. (Lista över valbara föreningar finns på plats. Du vet vilken förening du ska välja!) Om man dessutom tar med sig nära & kära finns chansen att vår förening blir riktigt rik denna dag! Dyk upp och starta din städning & promenad mellan klockan 10:00 och 13:00. Som längst får du hålla på till klockan 14:00.

 Det kan vara en bra idé att  ta på sig oömma kläder och arbetshandskar. Påsar finns på plats.

 Boka in den 4:e september i din kalender och sedan är det bara att dyka upp! Tillsammans gör vi norra Bohuslän ännu bättre genom att göra en insats för vår förening och vår gemensamma miljö.

 Styrelsen för Föreningen Lotsbåten ILSE

Jürgen Wickert , ordförande

Nordisk Skutetreff 2022 i Frederikstad / Norge

Kort tur till Gluppö kvällen innan avresa enligt plan. Trevligt arrangemang med grillning och guidad tur på Nordre Sandöy första kvällen. Fin segling på regattan dag 1. Ankomst till Fredrikstad och Isegran . Mycket hårda vindar ( > 17 meter/ sekund)  dag 2, banan för regattan läggs om och Lars beslutar i samråd med besättning att avstå från regattan. ILSE deltar i en mycket trevlig skutparad genom Fredrikstad under eftermiddagen.  Gemensam middag som arrangören stod för denna kväll. Avgång tidigt dag 3 som inleds med bunkring av bränsle.  Stannar i Havstenssund för lunch. Hemma i Fjällbacka igen vid 16:30.

Mycket trevlig resa,  i övrigt var intresset för ILSE stort och resan får anses som god marknadsföring.

 

Kväll Seglingar Sommar 2022

.

Lotsbåten ILSE behöver bli fler i besättningen som kan vara behjälpliga vid medlemseglingar.

Du bör ha  :

– Sjövana/båtvana

– Vilja att lära hur riggen fungerar

– Vid hissning och halning av segel

När det känns OK  för dig > leda arbetet på däck tillsammans med skepparen.

Medlemmar som är med på segling  skall / bör vara med vid arbete på däck.

 

Planerade medlemsseglingar i skärgården :

Torsdag den 21. juli klockan 17:00 – ca. 19:00     /  Skeppare : Leif Hugoson

Torsdag den 28. juli klockan : 17:00 – ca. 19.00  /  Skeppare :  Jan Eriksson

Tisdag den 02.augusti klockan 17:00- ca. 19:00 / Skeppare :  Lars Landelius

Lördag den  06. augusti – klockan 14:00   och  klockan 17:00 /  Vesterhavsveckan  anmälningar /   boka hos Fjällbacka Turistinformation

Söndag den  07.augusti – klockan 14:00  och klockan 17:00 /  Vesterhavsveckan  anmälningar  /  boka hos Fjällbacka Turistinformation

Tisdag den 09.augusti     klockan : 17:00-ca. 19:00 / Skeppare : Lars Landelius

Söndag  den 14.augusti  klockan 09:00  till ca. 16:00  //  Väderöarna  / Skeppare : Lars Landelius

Tisdag den 16.augusti     klockan 17:00 – ca. 19:00  / Skeppare : Leif Hugoson

Torsdag den 18.augusti  klockan 17:00 – ca. 19:00  / Skeppare : Leif Hugoson

Torsdag den 25. augusti  klockan 17:00 – ca. 19:00  / Skeppare : Leif Hugoson

 

 

Anmäl intresse att delta till resp.  skeppare i god tid !!

Swish Nr. 123 640 64 66  för medlemsavgift  !!

 

 

 

ILSE är nu tillbaka i Fjällbacka

Hej Ilsevänner,

ILSE är nu  tillbaka i Fjällbacka efter att ha deltagit i Nordisk Skutträff som i år gick till Gravningsund och Fredrikstad i Norge. Ett trevligt arrangemang med vindar från stiltje till styv kuling.

Vi jobbar nu med att få till ett segling schema för resten av sommaren. För de två nästkommande veckorna är dock klart att

Torsdag den 14 juli , 2022 , klockan 17:00 — ca. 19:00

Tisdag den 19 juli  , 2022 ,  klockan  17:00 — ca. 19:00

är planerade för medlemsseglingar i skärgården

Anmäl intresse att delta till Lasse Landelius tel.070-6384888.

Vi återkommer med vidare seglingsschema så snart vi kan.

Hälsningar

Lasse Landelius

ILSE seglingar 2022

ILSE SEGLINGAR 2022

Avgång från Richters.
Seglingar tisdagar  mellan 17 – 20 c:a
Söndagar mellan 10 – 16 c:a
Skeppare

Torsdag   16 juni 17.00    Skeppare Leif Hugoson

Tisdagen 21 juni 17.00    Skeppare Lasse Landelius

Tisdagen 28 juni 17.00    Skeppare Jan Eriksson

Hej alla Ilse vänner!

   

Hej alla Ilse vänner!

Båten är nu riggad och klar för sommarens seglingar. Vi provseglade i söndags och allt funkar som det skall.

Vi skall försöka genomföra några kvällsseglingar innan skutträffen till Fredrikstad 30 juni – 3 Juli.

 

Torsdag   16 juni 17.00 Skeppare Leif Hugoson

Tisdagen 21 juni 17.00 Skeppare Lasse Landelius

Tisdagen 28 juni 17.00 Skeppare Jan Eriksson

Kontakta respektive skeppare för anmälan.

 

Det finns fortfarande möjlighet att vara med på Ilses hemsegling från Fredrikstad söndagen den 3 juli. Kontakta undertecknad snarast.

Vi återkommer med seglingslista för juli och augusti.

 

Hälsningar

Lasse Landelius

Föreningen för Lotsbåten Ilse

Extra pengar till vår förening

Kära ILSE-vänner

Föreningen för lotsbåten ILSE sponsras av Sparbanken Tanum.
Banken ger oss nu ytterligare en möjlighet att förstärka klubbkassan om vi ställer upp och hjälper till att städa Veddö Naturreservat.
För varje person från föreningen som ställer upp och medverkar vid strandstädningen på Veddö den första maj, sponsrar banken
oss med ytterligare 2000:-.Detta kan bli mycket extra pengar till vår förening.

Åk dit och ha en trevlig dag samtidigt som du gör en insats för både miljön och vår förening.
Styrelsen vädjar till alla att ställa upp den första maj och helst ta med någon vän som därmed stöder Föreningen för Lotsbåten ILSE. (Man kan börja när man vill mellan kl. 11.00 och 13.00 och hålla på till kl. 15.00). Registrera att ni stöder Föreningen för Lotsbåten ILSE.

Hoppas att vi ses!

Hälsningar
Styrelsen för Lotsbåten ILSE
Jürgen Wickert ordf.

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar  till Årsmöte

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar

till Årsmöte

 

Lördagen  19/2  2022  kl  15.00

Beroende på Corona läget hålls mötet digitalt Teams Microsoft

Inloggning från kl 14.45. Kopiera länken:

 

Du inbjudes här att deltaga i ett  “Microsoft Teams meeting”

Namn:                    Föreningen för Lotsbåten ILSE

Tid:                        Lördag 19.    Februari   2022 kl.14:45

Deltag med din dator eller mobil tfn.

Click here to join the meeting

 

Om problem uppstår kontakta Jürgen Wickert  070  303 27 40

 

 

Dagordning

1             Mötet öppnas

2             Deltagarlista och röstlängd

3             Val av mötesordförande och sekreterare

4             Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5             Godkännande av Kallelse

6             Godkännande av Dagordning

7             Styrelsens Verksamhetsberättelse

8             Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning

9             Revisionsberättelse

10            Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

11            Verksamhetsplan för 2022

12            Val av ordförande för en tid av 1 år

13            Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

14            Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år

15            Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av 1 år

16            Övriga frågor

17            Mötet avslutas.