Tävlingen avslutad

                                                                       
Nu är tävlingen avslutad och vi gratulerar Tin Westermark till vinsten av medlemskap samt en bok !! Tack alla som deltagit.
Varmt välkomna att bli medlem och segla med oss i sommar .
Styrelse för Lotsbåten ILSE

Hej alla ILSE vänner

 

     

 

Hej ILSE vänner,

Efter ett år i sjön torr sattes ILSE i Grebbestad måndagen 8 maj för översyn och bottenmålning med mera. Allt avlöpte som planerat även om de kalla nätterna innebar en viss fördröjning.

Nu är ILSE tillbaka i Fjällbacka och riggad för segling. Under juni månad kommer det sedvanliga underhållsarbetet med skrapning, slipning, målning och lackning att utföras varefter sommarens seglingar kan börja.

Vi återkommer med vidare information, så följ oss på vår hemsida ”www.ilse.se” eller på Facebook eller Instagram.

Till sist, utan Ert stöd kommer vi inte att kunna göra allt det jobb som vi vill eller måste för att hålla igång båten.

Det är dags att betala in årsavgiften för 2023, 200:- / vuxen eller 100:- / barn under 18 år.

Bankgiro: 310-6820

Swish. 123 640 6466

Glöm inte att uppge ditt namn och e-postadress.

 

Tack på förhand

Jurgen Wickert

Ordförande

 

Tävling 2023

 

 

TÄVLING!

Genom att följa oss på facebook/instagram, dela detta inlägg samt tagga två personer har du möjlighet att vinna ett medlemskap i Föreningen för Lotsbåten Ilse och få segla i Fjällbacka skärgård med denna fantastiska båt, värde 200:-. Du vinner även ett ex av boken ”Lotsbåten Ilse från Väderöarna” värd 200:- Vinnare dras den 31 maj. Självklart behöver du inte var med och tävla för att bli medlem, du är välkommen som medlem när som helst.

Som medlem bidrar du till att lotsbåten Ilse från Väderöarna – en 115-årig K-märkt seglande skönhet med Fjällbacka som hemmahamn – förblir en tillgång för bygden även i framtiden. Du kan göra detta genom medlemskap i Föreningen för ILSE och/eller med gåvor.
Medlemsavgift per år: 200: -/person, tom 18 år 100:- kr och 500: -för företag.  Bankgiro 310-6820  —  Ange namn, epost-adress och/eller din postadress —  Du/Ni är som medlem välkomna att delta i våra seglingar på kvällar och helger .

Vi arrangerar seglingar i Fjällbacka skärgård tisdagar och torsdagar. Har vi möjlighet seglar vi även söndagar till Väderöarna. Andra spännande evenemang såsom Nordiska skutträffar och längre utflykter görs årligen.

Skicka också ett e-post med Dina/Era uppgifter: Namn, E-post, Adress, Telefon till info@ilse.se så att vi fortlöpande kan informera om vår verksamhet och våra aktiviteter!
Som medlem får du vara med på våra medlemsseglingar. Håll utkik på hemsidan. Vill ni vara med och segla nå’n gång, maila eller ring oss gärna!

Föreningen för Lotsbåten ILSE söker även fler kvalificerade och erfarna skeppare för att kunna fortsätter att erbjud medlemmarna kvällsseglingar samt söndagsseglingar till Väderöarna.
Är du en erfaren seglare som är intresserad och vill hjälpa till att hålla igång seglingarna kontakta :
Lars Landelius tel. 070-6384888 eller larslandelius7@gmail.com

Är du nyfiken på att se Ilse? Gå förbi Richters brygga i Fjällbacka. Där kan du se henne och även läsa lite mer om henne. Har du tur finns även någon av oss i besättningen där.

 

God Jul och Gott Nytt År 2023

 

Hej alla ILSE vänner ,

Så kan vi lägga ännu ett år till handlingar  .

Vi hoppas på Ert fortsatta stöd och engagemang och att vi kan genomföra med medlemsseglingarna i år 2023

Styrelsen  Lotsbåten ILSE  önskar alla en God Jul och  ett fredfull Nytt År 2023   !!

Jurgen Wickert

Ordförande

Nytt pengaregn över Lotsbåten ILSE

                                                             

Vår sponsor, Sparbanken Tanum, ger oss ännu en chans att stärka Föreningens kassan och detta rejält. Den 4:e september anordnar banken strandstädning på  Tjurpannans  naturreservat. Ju fler som kommer från vår förening, desto mer får vi av den halva miljonen kronor som banken delar ut under dagen. (förra gången fick vi 8 000 kr) Åk dit, ha en trevlig förmiddag, hjälp vår förening och gör dessutom en insats för miljön. Kan det bli bättre? 

Söndagen den 4:e september träffas vi vid parkeringen på  Tjurpannan . Det blir en dag för alla åldrar med strandstädning, en fin promenad och förhoppningsvis vackert sensommarväder. Varje person som lämnar in skräp får välja en valfri förening, självklart Föreningen Lotsbåten ILSE ,  som banken sponsrar. Den halva miljonen ska delas ut och fördelningen sker utefter antalet deltagare från respektive förening. (Lista över valbara föreningar finns på plats. Du vet vilken förening du ska välja!) Om man dessutom tar med sig nära & kära finns chansen att vår förening blir riktigt rik denna dag! Dyk upp och starta din städning & promenad mellan klockan 10:00 och 13:00. Som längst får du hålla på till klockan 14:00.

 Det kan vara en bra idé att  ta på sig oömma kläder och arbetshandskar. Påsar finns på plats.

 Boka in den 4:e september i din kalender och sedan är det bara att dyka upp! Tillsammans gör vi norra Bohuslän ännu bättre genom att göra en insats för vår förening och vår gemensamma miljö.

 Styrelsen för Föreningen Lotsbåten ILSE

Jürgen Wickert , ordförande

Nordisk Skutetreff 2022 i Frederikstad / Norge

Kort tur till Gluppö kvällen innan avresa enligt plan. Trevligt arrangemang med grillning och guidad tur på Nordre Sandöy första kvällen. Fin segling på regattan dag 1. Ankomst till Fredrikstad och Isegran . Mycket hårda vindar ( > 17 meter/ sekund)  dag 2, banan för regattan läggs om och Lars beslutar i samråd med besättning att avstå från regattan. ILSE deltar i en mycket trevlig skutparad genom Fredrikstad under eftermiddagen.  Gemensam middag som arrangören stod för denna kväll. Avgång tidigt dag 3 som inleds med bunkring av bränsle.  Stannar i Havstenssund för lunch. Hemma i Fjällbacka igen vid 16:30.

Mycket trevlig resa,  i övrigt var intresset för ILSE stort och resan får anses som god marknadsföring.

 

ILSE är nu tillbaka i Fjällbacka

Hej Ilsevänner,

ILSE är nu  tillbaka i Fjällbacka efter att ha deltagit i Nordisk Skutträff som i år gick till Gravningsund och Fredrikstad i Norge. Ett trevligt arrangemang med vindar från stiltje till styv kuling.

Vi jobbar nu med att få till ett segling schema för resten av sommaren. För de två nästkommande veckorna är dock klart att

Torsdag den 14 juli , 2022 , klockan 17:00 — ca. 19:00

Tisdag den 19 juli  , 2022 ,  klockan  17:00 — ca. 19:00

är planerade för medlemsseglingar i skärgården

Anmäl intresse att delta till Lasse Landelius tel.070-6384888.

Vi återkommer med vidare seglingsschema så snart vi kan.

Hälsningar

Lasse Landelius

Hej alla Ilse vänner!

   

Hej alla Ilse vänner!

Båten är nu riggad och klar för sommarens seglingar. Vi provseglade i söndags och allt funkar som det skall.

Vi skall försöka genomföra några kvällsseglingar innan skutträffen till Fredrikstad 30 juni – 3 Juli.

 

Torsdag   16 juni 17.00 Skeppare Leif Hugoson

Tisdagen 21 juni 17.00 Skeppare Lasse Landelius

Tisdagen 28 juni 17.00 Skeppare Jan Eriksson

Kontakta respektive skeppare för anmälan.

 

Det finns fortfarande möjlighet att vara med på Ilses hemsegling från Fredrikstad söndagen den 3 juli. Kontakta undertecknad snarast.

Vi återkommer med seglingslista för juli och augusti.

 

Hälsningar

Lasse Landelius

Föreningen för Lotsbåten Ilse

Extra pengar till vår förening

Kära ILSE-vänner

Föreningen för lotsbåten ILSE sponsras av Sparbanken Tanum.
Banken ger oss nu ytterligare en möjlighet att förstärka klubbkassan om vi ställer upp och hjälper till att städa Veddö Naturreservat.
För varje person från föreningen som ställer upp och medverkar vid strandstädningen på Veddö den första maj, sponsrar banken
oss med ytterligare 2000:-.Detta kan bli mycket extra pengar till vår förening.

Åk dit och ha en trevlig dag samtidigt som du gör en insats för både miljön och vår förening.
Styrelsen vädjar till alla att ställa upp den första maj och helst ta med någon vän som därmed stöder Föreningen för Lotsbåten ILSE. (Man kan börja när man vill mellan kl. 11.00 och 13.00 och hålla på till kl. 15.00). Registrera att ni stöder Föreningen för Lotsbåten ILSE.

Hoppas att vi ses!

Hälsningar
Styrelsen för Lotsbåten ILSE
Jürgen Wickert ordf.

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar  till Årsmöte

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar

till Årsmöte

 

Lördagen  19/2  2022  kl  15.00

Beroende på Corona läget hålls mötet digitalt Teams Microsoft

Inloggning från kl 14.45. Kopiera länken:

 

Du inbjudes här att deltaga i ett  “Microsoft Teams meeting”

Namn:                    Föreningen för Lotsbåten ILSE

Tid:                        Lördag 19.    Februari   2022 kl.14:45

Deltag med din dator eller mobil tfn.

Click here to join the meeting

 

Om problem uppstår kontakta Jürgen Wickert  070  303 27 40

 

 

Dagordning

1             Mötet öppnas

2             Deltagarlista och röstlängd

3             Val av mötesordförande och sekreterare

4             Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5             Godkännande av Kallelse

6             Godkännande av Dagordning

7             Styrelsens Verksamhetsberättelse

8             Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning

9             Revisionsberättelse

10            Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

11            Verksamhetsplan för 2022

12            Val av ordförande för en tid av 1 år

13            Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

14            Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år

15            Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av 1 år

16            Övriga frågor

17            Mötet avslutas.