Nordisk Skutetreff 2022 i Frederikstad / Norge

Kort tur till Gluppö kvällen innan avresa enligt plan. Trevligt arrangemang med grillning och guidad tur på Nordre Sandöy första kvällen. Fin segling på regattan dag 1. Ankomst till Fredrikstad och Isegran . Mycket hårda vindar ( > 17 meter/ sekund)  dag 2, banan för regattan läggs om och Lars beslutar i samråd med besättning att avstå från regattan. ILSE deltar i en mycket trevlig skutparad genom Fredrikstad under eftermiddagen.  Gemensam middag som arrangören stod för denna kväll. Avgång tidigt dag 3 som inleds med bunkring av bränsle.  Stannar i Havstenssund för lunch. Hemma i Fjällbacka igen vid 16:30.

Mycket trevlig resa,  i övrigt var intresset för ILSE stort och resan får anses som god marknadsföring.

 

Kväll Seglingar Sommar 2022

.

Planerade medlemsseglingar i skärgården :

Torsdag den 21. juli klockan 17:00 – ca. 19:00     /  Skeppare : Leif Hugoson

Torsdag den 28. juli klockan : 17:00 – ca. 19.00  /  Skeppare :  Jan Eriksson

Tisdag den 02.augusti klockan 17:00- ca. 19:00 / Skeppare :  Lars Landelius

Lördag den  06. augusti – klockan 14:00   och  klockan 17:00 /  Vesterhavsveckan  anmälningar /   boka hos Fjällbacka Turistinformation

Söndag den  07.augusti – klockan 14:00  och klockan 17:00 /  Vesterhavsveckan  anmälningar  /  boka hos Fjällbacka Turistinformation

Tisdag den 09.augusti     klockan : 17:00-ca. 19:00 / Skeppare : Lars Landelius

Söndag  den 14.augusti  klockan 09:00  till ca. 16:00  //  Väderöarna  / Skeppare : Lars Landelius

Tisdag den 16.augusti     klockan 17:00 – ca. 19:00  / Skeppare : Leif Hugoson

Torsdag den 18.augusti  klockan 17:00 – ca. 19:00  / Skeppare : Leif Hugoson

Torsdag den 25. augusti  klockan 17:00 – ca. 19:00  / Skeppare : Leif Hugoson

 

 

Anmäl intresse att delta till resp.  skeppare i god tid !!

Swish Nr. 123 640 64 66  för medlemsavgift  !!

ILSE är nu tillbaka i Fjällbacka

Hej Ilsevänner,

ILSE är nu  tillbaka i Fjällbacka efter att ha deltagit i Nordisk Skutträff som i år gick till Gravningsund och Fredrikstad i Norge. Ett trevligt arrangemang med vindar från stiltje till styv kuling.

Vi jobbar nu med att få till ett segling schema för resten av sommaren. För de två nästkommande veckorna är dock klart att

Torsdag den 14 juli , 2022 , klockan 17:00 — ca. 19:00

Tisdag den 19 juli  , 2022 ,  klockan  17:00 — ca. 19:00

är planerade för medlemsseglingar i skärgården

Anmäl intresse att delta till Lasse Landelius tel.070-6384888.

Vi återkommer med vidare seglingsschema så snart vi kan.

Hälsningar

Lasse Landelius

ILSE seglingar 2022

ILSE SEGLINGAR 2022

Avgång från Richters.
Seglingar tisdagar  mellan 17 – 20 c:a
Söndagar mellan 10 – 16 c:a
Skeppare

Torsdag   16 juni 17.00    Skeppare Leif Hugoson

Tisdagen 21 juni 17.00    Skeppare Lasse Landelius

Tisdagen 28 juni 17.00    Skeppare Jan Eriksson

Hej alla Ilse vänner!

   

Hej alla Ilse vänner!

Båten är nu riggad och klar för sommarens seglingar. Vi provseglade i söndags och allt funkar som det skall.

Vi skall försöka genomföra några kvällsseglingar innan skutträffen till Fredrikstad 30 juni – 3 Juli.

 

Torsdag   16 juni 17.00 Skeppare Leif Hugoson

Tisdagen 21 juni 17.00 Skeppare Lasse Landelius

Tisdagen 28 juni 17.00 Skeppare Jan Eriksson

Kontakta respektive skeppare för anmälan.

 

Det finns fortfarande möjlighet att vara med på Ilses hemsegling från Fredrikstad söndagen den 3 juli. Kontakta undertecknad snarast.

Vi återkommer med seglingslista för juli och augusti.

 

Hälsningar

Lasse Landelius

Föreningen för Lotsbåten Ilse

Extra pengar till vår förening

Kära ILSE-vänner

Föreningen för lotsbåten ILSE sponsras av Sparbanken Tanum.
Banken ger oss nu ytterligare en möjlighet att förstärka klubbkassan om vi ställer upp och hjälper till att städa Veddö Naturreservat.
För varje person från föreningen som ställer upp och medverkar vid strandstädningen på Veddö den första maj, sponsrar banken
oss med ytterligare 2000:-.Detta kan bli mycket extra pengar till vår förening.

Åk dit och ha en trevlig dag samtidigt som du gör en insats för både miljön och vår förening.
Styrelsen vädjar till alla att ställa upp den första maj och helst ta med någon vän som därmed stöder Föreningen för Lotsbåten ILSE. (Man kan börja när man vill mellan kl. 11.00 och 13.00 och hålla på till kl. 15.00). Registrera att ni stöder Föreningen för Lotsbåten ILSE.

Hoppas att vi ses!

Hälsningar
Styrelsen för Lotsbåten ILSE
Jürgen Wickert ordf.

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar  till Årsmöte

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar

till Årsmöte

 

Lördagen  19/2  2022  kl  15.00

Beroende på Corona läget hålls mötet digitalt Teams Microsoft

Inloggning från kl 14.45. Kopiera länken:

 

Du inbjudes här att deltaga i ett  “Microsoft Teams meeting”

Namn:                    Föreningen för Lotsbåten ILSE

Tid:                        Lördag 19.    Februari   2022 kl.14:45

Deltag med din dator eller mobil tfn.

Click here to join the meeting

 

Om problem uppstår kontakta Jürgen Wickert  070  303 27 40

 

 

Dagordning

1             Mötet öppnas

2             Deltagarlista och röstlängd

3             Val av mötesordförande och sekreterare

4             Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5             Godkännande av Kallelse

6             Godkännande av Dagordning

7             Styrelsens Verksamhetsberättelse

8             Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning

9             Revisionsberättelse

10            Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

11            Verksamhetsplan för 2022

12            Val av ordförande för en tid av 1 år

13            Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

14            Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år

15            Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av 1 år

16            Övriga frågor

17            Mötet avslutas.

 

Gott Nytt År

 

Hej Ilsevänner

 

GOTT NYTT ÅR!

 

Så kan vi lägga ännu ett år till handlingarna.

Ett år som likt året dessförinnan, varit begränsat av Coronarestriktionerna.

Krav på vaccineringar och begränsningar i antal personer ombord resulterade i klart färre seglingar än normalt.

Under försommaren var Ilse upplagd på Hälleviksstrands Varv för byte av två bord. Samtidigt gjordes det utvändiga underhållet på skrovet och motorn fick en bättre genomgång.

De Coronalättnader som skett under hösten stramas nu åt igen. För hur länge vet vi inte, men hoppas innerligt att vi får en sommar som blir mer normal än de senaste åren.

Årsmötet är inplanerat till 5 mars. Det återstår att se om vi kan genomföra det fysiskt eller om det får bli ”uppkopplat”. Kallelse kommer separat.

Redan vid föregående årsmöte beslutades att medlemsavgiften skulle höjas till 200 kr per år, men genomföras med början 2022.

För medlemmar tom 18 år är avgiften 100kr.

Avgiften betalar du via Swish 123 640 64 66 eller till BG 310-6820

Vi hoppas på Ert fortsatta stöd och att vi kan genomföra medlemsseglingarna utan restriktioner

 

Paul Kuuse

Ordförande

ILSE avriggad på plats hos Richters

 

       

 

Hej  ILSE vänner,

ILSE ligger nu komplett avriggad och med vintertäckning på plats hos Richters .

Tack för alla stöd och engagemang ,

Vi hörs  – Väl mött

Styrelsen för Föreningen för ILSE

 

ILSESEGLINGAR 2021

 

ILSESEGLINGAR 2021 

Avgång från Richters.
Seglingar tisdagar/torsdagar mellan 17 – 20 c:a
Söndagar mellan 10 – 16 c:a
Skeppare

 

21-07-20           tisdag                Paul K

21-07-22           torsdag              Lars L

21-07-25           söndag              Paul K

21-07-27           tisdag                Leif H

21-07-29           torsdag              Paul K

21-08-01           söndag              Lars L

21-08-03           tisdag                Lars L

21-08-05           torsdag              Paul K

21-08-08           söndag              Vakant

21-08-10           tisdag                Paul K

21-08-12           torsdag              Lars L

21-08-15           söndag              Leif H

29-08-21          söndag              Lars  L   >> Väderöarna

 

Seglingarna fortsätter med samma veckodagar framöver men skeppare är inte fastställd.
Vill du segla – kontakta skepparen i god tid på tel.

 

Paul Kuuse 0706 84 54 34,
Lars Landelius 0706 38 48 88,
Leif Hugoson 0707 30 41 87.

 

Kontrollera att du betalat års/medlemsavgiften.
Om inte betalar du enklast via Swish 123 640 64 66

 

ILSE SEGLINGAR 2021  COVID-19 REGLER

Beroende på det begränsade utrymmet ombord begränsas antalet personer
till max 6 vid ett och samma tillfälle.
Besättningen består av 2 personer, vilket ger utrymme för upp till 4 medlemmar.
De som inte har någon specifik uppgift i sittbrunnen vistas på däck.
De som utgör besättning har fått 2 sprutor.
Av medlemmarna kräver vi att de kan visa att de fått 2 sprutor
En spruta kan också gå men då bör alla övriga ha fått 2 sprutor.
Person som är immun efter att ha haft Covid -19 eller person som kan
uppvisa aktuellt negativt testresultat är OK.

Ovaccinerade accepteras inte!