Gott Nytt År

 

Hej Ilsevänner

 

GOTT NYTT ÅR!

 

Så kan vi lägga ännu ett år till handlingarna.

Ett år som likt året dessförinnan, varit begränsat av Coronarestriktionerna.

Krav på vaccineringar och begränsningar i antal personer ombord resulterade i klart färre seglingar än normalt.

Under försommaren var Ilse upplagd på Hälleviksstrands Varv för byte av två bord. Samtidigt gjordes det utvändiga underhållet på skrovet och motorn fick en bättre genomgång.

De Coronalättnader som skett under hösten stramas nu åt igen. För hur länge vet vi inte, men hoppas innerligt att vi får en sommar som blir mer normal än de senaste åren.

Årsmötet är inplanerat till 5 mars. Det återstår att se om vi kan genomföra det fysiskt eller om det får bli ”uppkopplat”. Kallelse kommer separat.

Redan vid föregående årsmöte beslutades att medlemsavgiften skulle höjas till 200 kr per år, men genomföras med början 2022.

För medlemmar tom 18 år är avgiften 100kr.

Avgiften betalar du via Swish 123 640 64 66 eller till BG 310-6820

Vi hoppas på Ert fortsatta stöd och att vi kan genomföra medlemsseglingarna utan restriktioner

 

Paul Kuuse

Ordförande

ILSE avriggad på plats hos Richters

 

       

 

Hej  ILSE vänner,

ILSE ligger nu komplett avriggad och med vintertäckning på plats hos Richters .

Tack för alla stöd och engagemang ,

Vi hörs  – Väl mött

Styrelsen för Föreningen för ILSE

 

ILSESEGLINGAR 2021

 

ILSESEGLINGAR 2021 

Avgång från Richters.
Seglingar tisdagar/torsdagar mellan 17 – 20 c:a
Söndagar mellan 10 – 16 c:a
Skeppare

 

21-07-20           tisdag                Paul K

21-07-22           torsdag              Lars L

21-07-25           söndag              Paul K

21-07-27           tisdag                Leif H

21-07-29           torsdag              Paul K

21-08-01           söndag              Lars L

21-08-03           tisdag                Lars L

21-08-05           torsdag              Paul K

21-08-08           söndag              Vakant

21-08-10           tisdag                Paul K

21-08-12           torsdag              Lars L

21-08-15           söndag              Leif H

29-08-21          söndag              Lars  L   >> Väderöarna

 

Seglingarna fortsätter med samma veckodagar framöver men skeppare är inte fastställd.
Vill du segla – kontakta skepparen i god tid på tel.

 

Paul Kuuse 0706 84 54 34,
Lars Landelius 0706 38 48 88,
Leif Hugoson 0707 30 41 87.

 

Kontrollera att du betalat års/medlemsavgiften.
Om inte betalar du enklast via Swish 123 640 64 66

 

ILSE SEGLINGAR 2021  COVID-19 REGLER

Beroende på det begränsade utrymmet ombord begränsas antalet personer
till max 6 vid ett och samma tillfälle.
Besättningen består av 2 personer, vilket ger utrymme för upp till 4 medlemmar.
De som inte har någon specifik uppgift i sittbrunnen vistas på däck.
De som utgör besättning har fått 2 sprutor.
Av medlemmarna kräver vi att de kan visa att de fått 2 sprutor
En spruta kan också gå men då bör alla övriga ha fått 2 sprutor.
Person som är immun efter att ha haft Covid -19 eller person som kan
uppvisa aktuellt negativt testresultat är OK.

Ovaccinerade accepteras inte!

ILSE i Hälleviksstrand varv

ILSE hem  igen i Fjällbacka

… på väg hem träffas vi KVARTSITA

genomfart Smögenkanal

Just nu pågående underhållsarbete med båten i Hälleviksstrand varv.

ILSE   i nymålad skick  !

 

foto: wicki-fjällbacka

 

Kallelse till Årsmöte 2021

 

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar till Årsmöte 2021

Lördagen 19/6 kl 15.00

Beroende på coronaläget hålls mötet digitalt

 

Login from kl 14.50. Kopiera länken:

Click here to join the meeting

Om problem uppstår kontakta Jürgen Wickert  070  303 27 40

 

 

Dagordning

1       Mötet öppnas

2       Deltagarlista och röstlängd

3       Val av mötesordförande och sekreterare

4       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5       Godkännande av Kallelse

6       Godkännande av Dagordning

7       Styrelsens Verksamhetsberättelse

8       Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning

9       Revisionsberättelse

10      Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

11      Verksamhetsplan för 2021

12      Medlemsavgift 2022

13      Val av ordförande för en tid av 1 år

14      Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

15      Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år

16      Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av           1 år

17      Presentation av nya ägarna

18      Övriga frågor

19      Mötet avslutas.

 

Årsmötet 2021 framflyttat till juni

 

Hej Ilsevänner!

Så här års brukar vi ha Årsmöte i Föreningen för Lotsbåten Ilse.

I år flyttar vi fram mötet till mitten av juni och hoppas att Coronarestriktionerna har blivit tydligare än vad de är nu.

2020 blev ett trist år. För föreningens del blev det mer underhåll än seglingar.

Nu hoppas vi och planerar för att kommande sommar blir mer normal.

 

Vår ekonomi behöver bidrag för att verksamheten skall gå runt..

Vi hoppas att ni fortsatt stödjer oss med medlemsavgiften 100 kr/person.

Vi återkommer med mer info om Årsmötet längre fram.

 

Styrelsen

 

Swish: 123 640 6466

Bankgiro: 310-6820

God Jul och Gott Nytt År 2021

ILSE avriggad

Hej Ilsevänner
Nu ligger ILSE avriggad och vi väntar på att få vintertäckning på plats .
Efter en säsong med mer underhåll än seglingar hoppas vi att nästa år blir mer ”normal” .
Vi hörs – Väl mött !

Paul Kuuse
Ordförande

Testsegling ILSE

 

Årets testsegling då allt i riggen kontrolleras.

Årets enda miss var skotet till toppseglet som kommit på fel sida dirken. Vi var nöjda.

Vi vill också passa på att tacka alla som hjälpt till under våren

och även alla som stöttar oss ekonomiskt med bidrag och medlemsavgifter.

Tyvärr är det fortfarande så att Covid-19 bestämmer vår verksamhet.

Paul Kuuse

Ordf.

ILSE vänner och Covid -19