Från den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Till medlemmar i Föreningen för Lotsbåten Ilse

Från den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Föreningen för Lotsbåten Ilse (Föreningen) använder sitt medlemregister för information till medlemmar och hantering av medlemsavgifter.

Registret omfattar endast namn, adress, telefonnummer och mailadress – inga andra personuppgifter.
Registret används endast av Föreningen för Lotsbåten Ilse.

Uppgifter i registret som av någon anledning inte är aktuella sparas i max. två (2) år, därefter rensas de bort. Medlemsregistrer sparas i en lösenordsskyddad dator som säkerhetskopieras via molntjänst.

Förordningen kräver att ni godkänner att Föreningen får använda dessa uppgifter enligt ovan.

Bilder omfattas också av förordningen.
Om du av personliga skäl ej vill att dina uppgifter används på vår hemsida, Facebook eller andra externa medier, eller om du ej vill förekomma på bild/foto, så måste du senast 2018 05 15 meddela detta till Föreningens webbansvarige Jürgen Wickert.

Mailadress:
juergen.wickert@telia.com

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Föreningen för Lotsbåten Ilse
Paul Kuuse
Ordförande

Årsmöte ILSE

Vid föreningen för Lotsbåten Ilses årsmöte den 10. februari 2018 avtackades avgående styrelseordföranden Leif Hugosson

Till ny ordförande valdes Paul Kuuse , till vice ordförande Lars Landelius och som ny styrelsemedlem Jan Ericsson .

Inför mötet har den nya hemsidan sjösatts. Uppdateringar och aktuella händelser , som sommarens seglingar och andra aktiviteter , kommer framöver .
Just nu med snö och kyla känns detta avlägset, men dess förinnan behöver vi hjälp med den sedanvanliga vårrustningen. När det blir aktuellt så ber vi att få återkomma.

Ha de gott tills vi hörs

Paul Kuuse
Ordförande

PS. Kassören är glad i pengar !!
Han ser gärna att Ni redan nu betalar 2018 årsavgift – 100 SEK på
Bg. 310-6820 eller Swish 123 640 64 66 DS