Lotsbåten ILSE video

Lotsbåten Ilse

Nu var 112-åriga Lotsbåten Ilse klar för sjösättning igen 😁Ta tillfället i akt och åk med på en tur, vi garanterar en häftig upplevelse utöver det vanliga 😍Kolla in http://ilse.se/ för mer information om hur du går till väga 😊👍(Ljud på för extra fredagsfeeling 😎)

Publicerat av Grebbestad Varv & Båtförvaring Fredag 17 april 2020

Föreningen för Lotsbåten ILSE kallar till Årsmöte

 

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar till Årsmöte
Söndagen 8 mars 2020 Klockan 15.00
Sjöräddningens lokaler, Gamla Brandstationen Fjällbacka

Dagordning:
1 Mötet öppnas
2 Närvarolista och röstlängd
3 Val av mötesordförande
4 Val av sekreterare
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
6 Godkännande av Kallelse
7 Godkännande av Dagordning
8 Styrelsens Verksamhetsberättelse
9 Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning
10 Revisionsberättelse
11 Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
12 Medlemsavgifter för 2021
13 Verksamhetsplan för 2020
14 Val av ordförande för en tid av 1 år
15 Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år
16 Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år
17 Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av 1 år
18 Övriga frågor
19 Mötet avslutas

Paul Kuuse
Ordf.

God Jul och Gott Nytt År 2020

Tack för denna säsongen!

Tack för denna säsongen

Nu är  täckningen på plats och ILSE förberedd inför vintern.
Vi har planerat in byte av två bord tidigt kommande vår och hoppas därför på en snäll vinter.
Vi hörs!!
Paul Kuuse

Segling med ILSE i sommaren 2019

 

 

Tisdagar och torsdagar  >  17:00          >>>             Söndagar > 10:00

 DAG              DATUM                 SKEPPARE
söndag            14 juli .19              Leif Hugoson
tisdag            16 juli .19               Vakant
torsdag           18 juli .19              Paul Kuuse
söndag            21 juli .19               Vakant
tisdag            23 juli .19              Leif Hugoson
torsdag           25 juli .19              Paul Kuuse
söndag            28 juli .19    fullbokad     Lars Landelius		
tisdag            30 juli .19    fullbokad     Lars Landelius		
torsdag           1 augusti.19             Leif Hugoson
söndag            4 augusti.19             Paul Kuuse
tisdag            6 augusti.19             Leif Hugoson
torsdag           8 augusti.19   fullbokad      Lars Landelius
söndag           11 augusti.19             Lars Landelius
tisdag           13 augusti.19             Jan Eriksson
torsdag           15 augusti.19             Lars Landelius
söndag           18 augusti.19             Paul Kuuse
tisdag           20 augusti.19              Vakant
torsdag           22 augusti.19             Jan Eriksson
söndag           25 augusti.19             Lars Landelius
tisdag           27 augusti.19             Jan Eriksson
torsdag           29 augusti.19             Paul Kuuse
söndag           1 september.19             Paul Kuuse

 

 

Skeppare tfn:
Paul Kuuse      0706-845434
Lars Landelius    0706-384888
Jan Erikson     0705-857001
Leif Hugoson     0707-304107
Jan Willstrand    0738-273035

 

Riktlinjer för segling med Lotsbåten Ilse

Besättningen består enbart av medlemmar
Medlemskap kan köpas ombord, swish/BG eller
kontant- 100 kr och gäller hela året.
Av praktiska skäl begränsas ombordvarande till
max 8 personer.

Besättning.
Utöver skepparn krävs minst 2 personer som
kan båten och/eller har god segelvana .
I besättningen behövs dessutom personer som
kan skota hem seglen.
Vid risk för hårdare väder bör samtliga i besätt-
ningen ha god segelvana.

Anmälan till kvällssegling

tisdagar och torsdagar- bör göras senast kl. 18 kvällen innan.
Är antalet anmälningar för få, väderprognosen
dålig eller annan orsak, lämnar skepparen besked
om segling senast kl. 12 seglingsdagen.

Anmälan till söndagssegling

skall göras senast kl.18 kvällen innan
Skepparen kan besluta om skärgårdssegling om
Väderöarna inte kan nås pga ogynsam väder-
prognos, alternativt att avboka seglingen.
Skepparen skall informera detta senast kl. 18
kvällen innan.

Nordisk Skutträff i Lysekil den 27 – 30 juni

Besättningen på 12-timmarsseglingen

Nordisk Skutträff i Lysekil den 27 – 30 juni Skutträffen var intensiv men ett jättefint arrangemang. Som del i tävlingarna ingick en 12-timmars segling med målgång i Lysekil kl. 18.00. Vi startade den 27:e vid Testholmens fyr kl. 06.00 och lyckades genom att välja för oss gynnsamma waypoints få ihop 54,6 M Det gav oss en 3:e placering i konkurrens med både norska o danska båtar. Det var många som var imponerade. Under fredagen och lördagen var det 3 race på banor utanför Lysekil. Sammanlagt var det c:a 30 båtar. Allt ifrån Westkust och Gratitude ner till minsta båten som var Ilse. Där hade vi svårare att hävda oss i resultatlistorna, men med de begränsningar som en K-märkt båt har var vi väldigt nöjda. Vi seglade hem på söndagen och förtöjde någon timme innan kulingarna började. Paul Kuuse Ordf.

Nordisk Skutträff i Lysekil

 

Hej,

Ilse har blivit inbjuden att delta i Nordisk Skutträff som kommer att hållas mellan 27 – 30 juni i Lysekil (se bifogad länk).

Styrelsen har beslutat att vi avser att deltaga.

Vi kommer att segla ner till Lysekil på torsdagen den 27:e. På fredagen och lördagen kommer vi att kappsegla utanför Lysekil samt vara med på besättningsmiddagar etc. iland.

Under söndagen kommer vi  åter att segla hem till Fjällbacka.

Vi söker nu medlemmar som är intresserade att vara med som besättning en eller flera av dagarna.

Vi kan vara fem som sover ombord och där utöver kommer vi att ordna transport morgon och kväll för medlemmar som endast deltar en dag.

Är du intresserad? Hör av dig till mig!

Klicka på nedanstående länk för mer information om skutträffen:

http://vastkustskutorna.se/onewebmedia/Inbjudan%20Nordisk%20Skuttra%CC%88ff%202019.pdf

Hälsningar

Lasse Landelius

Glad Påsk

Efter två år i sjön togs ILSE på land i Grebbestad i förra veckan för översyn, bottenmålning och målning av friborden.
Allt löpte som planerat trots kalla nätter som fördröjde torktiderna något.
Nu är vi tillbaka i Fjällbacka för fortsatt underhåll.

Vi önskar Glad Påsk och så hör vi av oss längre fram när vi behöver hjälp.

Paul Kuuse , ordförande

 

Vi och tranor är tidiga i år


Hej alla!

Vi och tranorna är tidiga i år.

Nu har vi rivit av vintertäckningen och startade upp maskin på Ilse.
Tidigare än normalt, men anledningen är att vi skall ta på land under april för att stryka botten och måla friborden.
Under maj månad kommer vi dessutom att fortsätta reparation av däcket.

Därefter kommer det sedvanliga underhållet och seglingarna kan börja.

I februari hade vi årsmötet. Vår sekreterare, sedan föreningens start Per-Inge, hade avsagt sig omval och ersattes av Marianne Karlsson, en duktig och flitig Ilse-seglare.
Seglingarna planeras som tidigare – kvällsseglingar tisdagar och torsdagar och dagseglingar på söndagar.
Nytt för i år är att Ilse skall deltaga i Nordisk Skutträff i Lysekil veckan efter midsommar.
Så vi ser fram mot ännu en bra seglingssäsong.

Framöver kommer vi att vara flitigare med nyheterna. Så följ oss på vår hemsida eller på Facebook!

Och så till sist: Utan ditt stöd kommer vi inte att kunna göra allt det vi vill så:

Betala Årsavgiften för 2019 på 100 kr till
Bankgiro: 310-6820
Swish: 123 640 6466

Tack på förhand
Paul Kuuse

Ordförande