ILSE är förberedd för vintern

TACK FÖR I ÅR!

Nu är ILSE förberedd för vintern !!

Vinterkapellet är på plats .

Under hösten har båtbyggare Sven Johansson hjälpt oss att byta ut plankor i akterdäcket som visade på en begynnande röta.

 

Avriggning och tömning fick göras när det var tjänligt väder

 

Nu ser vi fram mot en snäll vinter och en ny vår!

Ha det bra tills vi hörs!

Paul Kuuse , ordförande

 

foto: jw

 


I går den 1 september hade vi nöjet att göra en specialsegling. Det första som brudparet Torstensson önskade sig var en segling med Ilse

De nygifta Emma och David med följe kommer till Richters för en bröllopskryssning till Centrumbryggan

Vädret var perfekt – Sol, varmt och mycket måttlig vind.

Vi på Ilse önskar er LYCKA TILL!

Lasse, Palle, Gustav o Jürgen

Sommarens seglingar med ILSE

 

Nu har vi pusslat i hop sommarens seglingar och av nedanstående lista framgår vem som är ansvarig skeppare vid resp. tillfälle.
Som ni vet behövs det fler personer än skepparen ombord, så vi hoppas några av er kan ställa upp och hjälpa till med att hala och dra när så behövs. Vi får plats med 5 medlemmar plus 3 pers. som utgör besättning.
Så ställ upp i sommar!
Bli medlem och segla med oss för 100 kr per år.
Betalar gör du med Swish 123 640 64 66 eller Bg 310-6820.
Vi behöver bara ditt namn och mailadress.
Om du vet vilken/vilka dagar som passar så kontakta resp skeppare – helst via SMS – och anmäl hur många ni blir

Riktlinjer för segling med ILSE
Besättningen består enbart av medlemmar. Medlemskap kan köpas ombord, swish/Bg eller kontant – 100kr – och gäller hela året.
Av praktiska skäl begränsas antalet ombordvarande till max 8 personer.

Besättning
Utöver skepparen krävs minst 2 personer som kan båten och/eller har god segelvana.
I besättningen behövs dessutom personer som bl a kan/orkar skota hem seglen.
Vid risk för hårdare väder bör samtliga i besättningen ha god segelvana.

Anmälan till Kvällssegling – tisdagar och torsdagar – bör göras senast kl 18 kvällen innan.
Är antalet anmälningar för få, väderprognosen dålig eller annan orsak, lämnar skepparen besked om seglingen senast kl 12 seglingsdagen

Anmälan till Söndagssegling skall göras senast kl 18 kvällen innan.
Skepparen kan besluta om skärgårdssegling, om Väderöarna inte kan nås pga ogynnsam väderprognos,
alternativt att avboka seglingen. Skepparen skall informera om detta senast kl 18 kvällen innan.

 

Lotsbåten ILSE 110 år

 

 

Som 100-åring kom Lotsbåten ILSE tillbaka till Fjällbacka, återställd till originalskick och K-märkt.

Vi i Föreningen för Lotsbåten ILSE har under 10 års tid haft förmånen och nöjet att sköta om och segla henne.

Nu på lördag den 30/6 är det Fjällbackakalaset och då vill vi gärna visa upp henne.

Vi ligger inne vid ”Centrumbryggan” mellan kl. 15:00 – 20:00

Välkomna!

Testsegling genomförd i dag

 

Hej alla ILSE vänner  ,

i dag ( midsommarafton )  har vi provseglat ILSE  hela förmiddagen . Allt är nu klart för våra sommar aktiviteter .

Efter 28. juni,   kommer skepparlistan  att läggas ut under rubriken  ” Nyheter ”

Glad Midsommar önskar

Styrelsen

 

Tack alla som hjälpte till på Ilse i dag!!

Fem flitiga får gjort väldigt mycke på några timmar.

Info om när kvällsseglingarna börjar kommer inom kort !!

 

 

Hjälp med vårutrustning

 

 

 

Hej alla händiga ILSE-vänner!
Nu på tisdag den 5 juni mellan kl 10- 14 skulle vi behöva hjälp, främst med skrapning, slipning och lackning.
Invändigt behöver vi hjälp med tvätt av rufftaket och allmän puts.
Vi är medvetna om att det är kort varsel och har därför tisdagen 12 juni som reservdag.
Har du tid, lust och kan – hör av dig till
Paul 0706 84 54 34

ILSE nästan komplett uppriggad

Från den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Till medlemmar i Föreningen för Lotsbåten Ilse

Från den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Föreningen för Lotsbåten Ilse (Föreningen) använder sitt medlemregister för information till medlemmar och hantering av medlemsavgifter.

Registret omfattar endast namn, adress, telefonnummer och mailadress – inga andra personuppgifter.
Registret används endast av Föreningen för Lotsbåten Ilse.

Uppgifter i registret som av någon anledning inte är aktuella sparas i max. två (2) år, därefter rensas de bort. Medlemsregistrer sparas i en lösenordsskyddad dator som säkerhetskopieras via molntjänst.

Förordningen kräver att ni godkänner att Föreningen får använda dessa uppgifter enligt ovan.

Bilder omfattas också av förordningen.
Om du av personliga skäl ej vill att dina uppgifter används på vår hemsida, Facebook eller andra externa medier, eller om du ej vill förekomma på bild/foto, så måste du senast 2018 05 15 meddela detta till Föreningens webbansvarige Jürgen Wickert.

Mailadress:
juergen.wickert@telia.com

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Föreningen för Lotsbåten Ilse
Paul Kuuse
Ordförande

Årsmöte ILSE

Vid föreningen för Lotsbåten Ilses årsmöte den 10. februari 2018 avtackades avgående styrelseordföranden Leif Hugosson

Till ny ordförande valdes Paul Kuuse , till vice ordförande Lars Landelius och som ny styrelsemedlem Jan Ericsson .

Inför mötet har den nya hemsidan sjösatts. Uppdateringar och aktuella händelser , som sommarens seglingar och andra aktiviteter , kommer framöver .
Just nu med snö och kyla känns detta avlägset, men dess förinnan behöver vi hjälp med den sedanvanliga vårrustningen. När det blir aktuellt så ber vi att få återkomma.

Ha de gott tills vi hörs

Paul Kuuse
Ordförande

PS. Kassören är glad i pengar !!
Han ser gärna att Ni redan nu betalar 2018 årsavgift – 100 SEK på
Bg. 310-6820 eller Swish 123 640 64 66 DS