Kallelse till Årsmöte 2019

 

God fortsättning på 2019!

Det nya året börjar som alltid med Årsmötet.

Nedan ser du kallelsen.

 

Föreningen för Lotsbåten Ilse

Kallar till Årsmöte

Lördagen 23 februari 2019 Klockan 15.00

Sjöräddningens lokaler, Gamla Brandstation Fjällbacka

 

 

Dagordning

1      Mötet öppnas

2      Närvarolista och röstlängd

3      Val av mötesordförande

4      Val av sekreterare

5      Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

6      Godkännande av Kallelse

7      Godkännande av Dagordning

8      Styrelsens Verksamhetsberättelse

9      Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning

10      Revisionsberättelse

11      Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

12      Medlemsregister

13      Medlemsavgifter för 2019

14      Verksamhetsplan för 2019

15      Val av ordförande för en tid av1 år

16      Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

17      Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år

18      Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav en är sammankallande, för en tid          av 1 år

19      Övriga frågor

20      Mötet avslutas

 

Välkommen!
Paul Kuuse ordf.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *