Jürgen Wickert

Jürgen Wickert

Ordförande / GDPR o. Webbansvarig

Tel. 0703 032 740

Lars Landelius

Lars Landelius

Vice ordförande / Skeppare

Tel. 0706 384 888

Marianne Karlsson

Marianne Karlsson

Sekreterare / Kassör

Tel.0736 353 310

Gustaf Berggren

Gustaf Berggren

Underhållsansvarig Maskin .Skov , Trädetaljer / Sekretär

Telf. 0703 992 877

Paul " Palle " Kuuse

Paul " Palle " Kuuse

Skeppare

Tel.0706 845 434

Leif Hugoson

Leif Hugoson

Skeppare

Tel. 0707 304 187

Jan Eriksson

Jan Eriksson

Skeppare

Tel. 0705 857 001

Jan Willstrand

Jan Willstrand

Skeppare

Tel 0738 273 035