Årsmöte ILSE

Vid föreningen för Lotsbåten Ilses årsmöte den 10. februari 2018 avtackades avgående styrelseordföranden Leif Hugosson

Till ny ordförande valdes Paul Kuuse , till vice ordförande Lars Landelius och som ny styrelsemedlem Jan Ericsson .

Inför mötet har den nya hemsidan sjösatts. Uppdateringar och aktuella händelser , som sommarens seglingar och andra aktiviteter , kommer framöver .
Just nu med snö och kyla känns detta avlägset, men dess förinnan behöver vi hjälp med den sedanvanliga vårrustningen. När det blir aktuellt så ber vi att få återkomma.

Ha de gott tills vi hörs

Paul Kuuse
Ordförande

PS. Kassören är glad i pengar !!
Han ser gärna att Ni redan nu betalar 2018 årsavgift – 100 SEK på
Bg. 310-6820 eller Swish 123 640 64 66 DS