Inlägg av Föreningen för Lotsbåten Ilse

Årsmöte ILSE

Vid föreningen för Lotsbåten Ilses årsmöte den 10. februari 2018 avtackades avgående styrelseordföranden Leif Hugosson Till ny ordförande valdes Paul Kuuse , till vice ordförande Lars Landelius och som ny styrelsemedlem Jan Ericsson . Inför mötet har den nya hemsidan sjösatts. Uppdateringar och aktuella händelser , som sommarens seglingar och andra aktiviteter , kommer framöver […]