ILSE brev 3/24

 

 

                     

 

Hej alla ILSE Vänner!

 

Våren har äntligen kommit och därmed längtan till sommaren.

ILSE ligger för tillfället på varv i Strömstad för att få restaurerat rufftaket som visat tecken på rötskador.
Hela rufftaket kommer att bytas ut vilket beräknas vara klart vid månadsskiftet maj–juni. Så snart hon är tillbaka i Fjällbacka kommer vi att rigga henne inför sommarens seglingar.
I sommar kommer Nordisk Skutträff att hållas på Donsö och vid Eriksberg i Göteborg den 26 till 30 juni varvid skutor och stora äldre kulturbåtar från hela Norden kommer att samlas (se bifogat program). Vi har för avsikt att delta med ILSE och vi planerar att avsegla från Fjällbacka den 24 juni och vara tillbaka den 3 juli. De som skulle vilja vara med antingen på ner seglingen, under seglingarna i Göteborgs skärgård eller på seglingen hem, var vänliga att notera datumen, vi återkommer senare om intresseanmälningar.
Styrelsen önskar alla en skön sommar och förhoppningsvis många sköna seglingar med ILSE.

Avslutningsvis vill vi påminna om att det är tid att betala medlemsavgiften om det inte redan är avklarat.
200 kronor / vuxen och 100 kronor / barn under 18 år.
Bankgiro : 310-6820  // Swish : 123 640 6466 .

 

Hälsningar

Jürgen Wickert
ordförande

 

Program  >>> www.vastkustskutorna.se

 

 

ILSE brev 2/2024

 

 

 

Hej alla ILSE vänner,
Föreningens årsmöte hölls söndagen den 18.februari 2024, på Fjällbacka Service.
Vid kompletteringsval till styrelse valdes Björn Edström in som ansvarig för skrov och
trä-detaljer.
Björn Edström har under de senaste åren varit engagerad i föreningen ILSE och vi är
glada att han nu är med i styrelsen, välkommen Björn!
Efter ett år med torrt väder och mycket sol är rufftaket tyvärr allvarligt skadat. Det
behöver renoveras med ny tak duk samt underliggande bräder.
Varvsuppehåll för renoveringsarbetet är planerad hos Strömstads Båtbyggeri under
veckorna 14,15 beroende på vädret.
Vid årsmötet beslutades också att årsavgiften för 2024 blir oförändrad.
Tills sist, utan Er stöd kommer vi inte att kunna göra allt det jobb som vi vill eller måste
för att hålla igång båten.
Det är nu dags att betala årsavgiften för 2024 !!
200 kronor / vuxen och 100 kronor / barn under 18 år.
Bankgiro : 310-6820 // Swish : 123 640 6466 .
Glöm inte att uppge namn och e-post adress !!!!
Styrelsen för Lotsbåten ILSE önska Er alla en fin vår, vi ses !
Tack på förhand
Jürgen Wickert
Ordförande

Föreningen för Lotsbåten ILSE kallar till Årsmöte 2024

 

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar till Årsmöte

Söndagen 18.02. 2024  / kl. 15:00

 Plats : Fjällbacka Service , Röda Rummet

 

 

Dagordning

 

1               Mötet öppnas

2               Deltagarlista och röstlängd

3               Val av mötesordförande och sekreterare

4               Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5               Godkännande av Kallelse

6               Godkännande av Dagordning

7               Styrelsens Verksamhetsberättelse

8               Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning

9               Revisionsberättelse

10              Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023

11              Verksamhetsplan för 2024

12              Val av ordförande för en tid av 1 år

13              Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

14              Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år

15              Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av       1 år

16              Övriga frågor

17              Mötet avslutas.

 

 

OBS !   Bara  medlemmar som har betald årsavgift för 2024 har  rösträtt !!

 

Jurgen Wickert
Ordförande

2024-01-17