Från den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Till medlemmar i Föreningen för Lotsbåten Ilse

Från den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Föreningen för Lotsbåten Ilse (Föreningen) använder sitt medlemregister för information till medlemmar och hantering av medlemsavgifter.

Registret omfattar endast namn, adress, telefonnummer och mailadress – inga andra personuppgifter.
Registret används endast av Föreningen för Lotsbåten Ilse.

Uppgifter i registret som av någon anledning inte är aktuella sparas i max. två (2) år, därefter rensas de bort. Medlemsregistrer sparas i en lösenordsskyddad dator som säkerhetskopieras via molntjänst.

Förordningen kräver att ni godkänner att Föreningen får använda dessa uppgifter enligt ovan.

Bilder omfattas också av förordningen.
Om du av personliga skäl ej vill att dina uppgifter används på vår hemsida, Facebook eller andra externa medier, eller om du ej vill förekomma på bild/foto, så måste du senast 2018 05 15 meddela detta till Föreningens webbansvarige Jürgen Wickert.

Mailadress:
juergen.wickert@telia.com

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Föreningen för Lotsbåten Ilse
Paul Kuuse
Ordförande