Ilses Historia

Den legendariska lotsbåten Ilse var tjänstebåt på Väderöarna i hela 50 år -1908 till 1958 – har restaurerats till i stort sett ursprungligt skick. Ilse är en gaffelriggad Koster, 10,5 meter lång, med klyvare och toppsegel. Ursprungligen var hon en rent seglande båt, men fick tändkulemotor 1924 och nu en modern dieselmotor för att hon skall vara mer lätthanterad.

På ett ställe som Väderöarna var det viktigt att ha bra båtar för at klara arbete och fiske i öppet hav med stark strömsättning och grov sjögång. Ilse var från första dagen mycket omtyckt och lotsarna berömde alltid hennes segelegenskaper och hon skötte sig väl vid dramatiska aktioner i storm, såväl vid normala vardagsrutinerna.

K-märkningen av Ilse beviljades av statens maritima museer år 2007. Beslutet motiverades med att dokumentationsmaterialet är gott och fartyget historiska egenskaper har potential att förmedla både personhistoria, tekniskhistoria och samhällshistoria. För att uppfylla de sistnämnda kriterierna gav ägarna ut en bok om Ilse där fakta och mer allmän historia blandades för att ge en helhetsbild av Ilse i sitt sammanhang, med miljöer och människor. Boken ”Lotsbåten Ilse från Väderöarna” kom ut i samband med återinvigningen av Ilse juni 2008, den finns att köpa genom Marianne Karlsson, tel. 0736-353310  / e-post: mariannekarlsson@live.se

Ilse har sin hamnplats vid f d konservfabriken  Richters i  Fjällbacka  (  Richters Bryggan )