Nordisk Skutetreff 2022 i Frederikstad / Norge

Kort tur till Gluppö kvällen innan avresa enligt plan. Trevligt arrangemang med grillning och guidad tur på Nordre Sandöy första kvällen. Fin segling på regattan dag 1. Ankomst till Fredrikstad och Isegran . Mycket hårda vindar ( > 17 meter/ sekund)  dag 2, banan för regattan läggs om och Lars beslutar i samråd med besättning att avstå från regattan. ILSE deltar i en mycket trevlig skutparad genom Fredrikstad under eftermiddagen.  Gemensam middag som arrangören stod för denna kväll. Avgång tidigt dag 3 som inleds med bunkring av bränsle.  Stannar i Havstenssund för lunch. Hemma i Fjällbacka igen vid 16:30.

Mycket trevlig resa,  i övrigt var intresset för ILSE stort och resan får anses som god marknadsföring.