ILSE brev 3/24

 

 

                     

 

Hej alla ILSE Vänner!

 

Våren har äntligen kommit och därmed längtan till sommaren.

ILSE ligger för tillfället på varv i Strömstad för att få restaurerat rufftaket som visat tecken på rötskador.
Hela rufftaket kommer att bytas ut vilket beräknas vara klart vid månadsskiftet maj–juni. Så snart hon är tillbaka i Fjällbacka kommer vi att rigga henne inför sommarens seglingar.
I sommar kommer Nordisk Skutträff att hållas på Donsö och vid Eriksberg i Göteborg den 26 till 30 juni varvid skutor och stora äldre kulturbåtar från hela Norden kommer att samlas (se bifogat program). Vi har för avsikt att delta med ILSE och vi planerar att avsegla från Fjällbacka den 24 juni och vara tillbaka den 3 juli. De som skulle vilja vara med antingen på ner seglingen, under seglingarna i Göteborgs skärgård eller på seglingen hem, var vänliga att notera datumen, vi återkommer senare om intresseanmälningar.
Styrelsen önskar alla en skön sommar och förhoppningsvis många sköna seglingar med ILSE.

Avslutningsvis vill vi påminna om att det är tid att betala medlemsavgiften om det inte redan är avklarat.
200 kronor / vuxen och 100 kronor / barn under 18 år.
Bankgiro : 310-6820  // Swish : 123 640 6466 .

 

Hälsningar

Jürgen Wickert
ordförande

 

Program  >>> www.vastkustskutorna.se

 

 

ILSE brev 2/2024

 

 

 

Hej alla ILSE vänner,
Föreningens årsmöte hölls söndagen den 18.februari 2024, på Fjällbacka Service.
Vid kompletteringsval till styrelse valdes Björn Edström in som ansvarig för skrov och
trä-detaljer.
Björn Edström har under de senaste åren varit engagerad i föreningen ILSE och vi är
glada att han nu är med i styrelsen, välkommen Björn!
Efter ett år med torrt väder och mycket sol är rufftaket tyvärr allvarligt skadat. Det
behöver renoveras med ny tak duk samt underliggande bräder.
Varvsuppehåll för renoveringsarbetet är planerad hos Strömstads Båtbyggeri under
veckorna 14,15 beroende på vädret.
Vid årsmötet beslutades också att årsavgiften för 2024 blir oförändrad.
Tills sist, utan Er stöd kommer vi inte att kunna göra allt det jobb som vi vill eller måste
för att hålla igång båten.
Det är nu dags att betala årsavgiften för 2024 !!
200 kronor / vuxen och 100 kronor / barn under 18 år.
Bankgiro : 310-6820 // Swish : 123 640 6466 .
Glöm inte att uppge namn och e-post adress !!!!
Styrelsen för Lotsbåten ILSE önska Er alla en fin vår, vi ses !
Tack på förhand
Jürgen Wickert
Ordförande

Föreningen för Lotsbåten ILSE kallar till Årsmöte 2024

 

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar till Årsmöte

Söndagen 18.02. 2024  / kl. 15:00

 Plats : Fjällbacka Service , Röda Rummet

 

 

Dagordning

 

1               Mötet öppnas

2               Deltagarlista och röstlängd

3               Val av mötesordförande och sekreterare

4               Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5               Godkännande av Kallelse

6               Godkännande av Dagordning

7               Styrelsens Verksamhetsberättelse

8               Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning

9               Revisionsberättelse

10              Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023

11              Verksamhetsplan för 2024

12              Val av ordförande för en tid av 1 år

13              Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

14              Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år

15              Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av       1 år

16              Övriga frågor

17              Mötet avslutas.

 

 

OBS !   Bara  medlemmar som har betald årsavgift för 2024 har  rösträtt !!

 

Jurgen Wickert
Ordförande

2024-01-17

 

God Jul och Gott Nytt År

 

 

Hej alla ILSE-vänner!

 Nu kan vi lägga år 2023 till handlingarna.

 Vi vill passa på att tacka för Ert stöd och engagemang under året som gått. Vi hoppas på Ert fortsatta stöd så att vi även nästkommande år kan genomföra medlemsseglingar tillsammans!  Vi ses!

 Styrelsen för Föreningen Lotsbåten ILSE önskar Er alla en  GOD JUL och ett riktigt GOTT NYTT ÅR 2024

Jürgen Wickert
Ordförande

ILSE med vintertäckning

 

 

Hej kära ILSE vänner,

ILSE ligger nu komplett avriggad och med vintertäckning på plats hos Richters bryggan .
Vi tackar för alla stöd och engagemang under år 2023 !
Vi hörs – Väl mött
Styrelsen för Föreningen Lotsbåten ILSE
Jürgen Wickert ( Ordförande )

 

 

Fjällbacka 2023-11-08

 

 

 

Om Ni vill ha julklappstips till era nära och kära vill vi tipsa Er om vår Julkampanj, vi säljer boken om ILSE tillsammans med 1 års medlemskap 2024 för bara 300 .- SEK

Seglar med ILSE

 

     

Nu är ILSE klart för sommarseglingar efter genomförda provsegling  , så missa inte att segla med ILSE i sommar 2023 !!

Hör av er till ansvarig skeppare   ” Först till kvarn ”  !!
Under sommarveckorna är följande  skeppare ansvarig  ;

Vecka 26  Leif Hugoson                           >>>>> telf. 0707 304 187

Vecka 27  Leif Hugoson                           >>>>>  telf. 0707 304 187

Vecka 28  Lasse Landelius                     >>>>>  telf. 0706 384 888

Vecka 29  Lennart Christensson          >>>>>  telf. 0705 115 309

Vecka 30  Janne Eriksson                       >>>>>  telf. 0705 857 001

Vecka 31  Lasse Landelius                     >>>>>  telf. 0706 384 888

Vecka 32  Lasse Landelius                     >>>>>  telf. 0706 384 888    Nytt 🆕

 

….. detaljerna  finns i rubrik  ” Seglingar ”

 

 

ILSE på besök hos Segelsällskapet NORDERVIKEN

Lotsbåten Ilse
Ilse kommer på besök  hos Seglarsällskapet Norderviken den 28 juni samt 7 & 14 juli kl 15:00. Kolla in den gamla lotsbåten och få inspiration till segling.

Segelsällskapet Norderviken

 

Är ni nyfikna på att komma ombord på Ilse  och få inspiration till att segla gammal Lotsbåt? Vi kommer ligga vid Nordervikens seglaskola den 28 juni, 7 juli och 14 juli från kl 15. Varmt välkomna!

Styrelse Lotsbåten ILSE

ILSE sommar seglingar 2023

För sommarens medlemsseglingar har följande beslutats :
Varje vecka har en skeppare ansvar för Ilses medlemsseglingar på tisdags- och / eller torsdagskvällar samt söndagsseglingar till  Väderöarna.
Ansvarig skeppare beslutar om vilken dag kvällssegling kan genomföras samt eventuell söndagssegling baserat på väder- och vindprognoser samt antalet anmälda medlemmar.

 

Under sommarveckorna är följande skeppare ansvariga:

 

Vecka 26  Leif Hugoson                           >>>>> telf. 0707 304 187

Vecka 27  Leif Hugoson                           >>>>>  telf. 0707 304 187

Vecka 28  Lasse Landelius                     >>>>>  telf. 0706 384 888

Vecka 29  Lennart Christensson          >>>>>  telf. 0705 115 309

Vecka 30  Janne Eriksson                       >>>>>  telf. 0705 857 001

Vecka 31  Lasse Landelius                     >>>>>  telf. 0706 384 888

Vecka  32  Lasse Landelius                   >>>>>  telf.  0706 384 888        Nytt 🆕

 

Medlemmar som önskar att vara med  på segling uppmanas att snarast kontakta ansvarig skeppare på telefon eller SMS och uppge vilken dag de önskar vara med. Först till kvarn gäller.

 

 

Swish Nr. 123 640 64 66  för medlemsavgift  !!

Beroende på det begränsade utrymmet ombord begränsas antalet personer
till max 8 vid ett och samma tillfälle.
Besättningen består av 2 personer, vilket ger utrymme för upp till 6 medlemmar.
De som inte har någon specifik uppgift i sittbrunnen vistas på däck.

OBS !! Underhållsarbete genomförs nu !!

Hej alla ILSE-vänner !

Nu genomför vi underhållsarbetet på alla träytor som behöver skrapas, slipas och lackas innan seglingssäsongen.
* Lördag     17/6 kl. 10.00 – ca 13.00
* Söndag    18/6 kl. 10.00 – ca 12.00
* Måndag   19/6 kl. 10.00 – ca 12.00

Har du möjlighet att hjälpa till är du välkommen hela eller del av angivna tider ovan.

Med vänlig hälsning
Gustaf Berggren
Skrov- o träansvarig.”

 

 

Tall Ships i Fredrikstad / Norge

   Christian Radich / NO

THE TALL SHIPS RACES 2023

The Tall Ships Races 2023 will take place from 29th of June till 6th of August 2023. The international Tall Ships, small ships and yachts will explore the North Sea, sailing from Den Helder in the Netherlands to Hartlepool in North East England, then back across the sea to Norwegian Fredrikstad.

From there the more relaxed Cruise in Company leg will bring the fleet to Lerwick in the Shetland Islands, which is also the start of the final race to Arendal, Norway.

Tävlingen avslutad

                                                                       
Nu är tävlingen avslutad och vi gratulerar Tin Westermark till vinsten av medlemskap samt en bok !! Tack alla som deltagit.
Varmt välkomna att bli medlem och segla med oss i sommar .
Styrelse för Lotsbåten ILSE

Hej alla ILSE vänner

 

     

 

Hej ILSE vänner,

Efter ett år i sjön torr sattes ILSE i Grebbestad måndagen 8 maj för översyn och bottenmålning med mera. Allt avlöpte som planerat även om de kalla nätterna innebar en viss fördröjning.

Nu är ILSE tillbaka i Fjällbacka och riggad för segling. Under juni månad kommer det sedvanliga underhållsarbetet med skrapning, slipning, målning och lackning att utföras varefter sommarens seglingar kan börja.

Vi återkommer med vidare information, så följ oss på vår hemsida ”www.ilse.se” eller på Facebook eller Instagram.

Till sist, utan Ert stöd kommer vi inte att kunna göra allt det jobb som vi vill eller måste för att hålla igång båten.

Det är dags att betala in årsavgiften för 2023, 200:- / vuxen eller 100:- / barn under 18 år.

Bankgiro: 310-6820

Swish. 123 640 6466

Glöm inte att uppge ditt namn och e-postadress.

 

Tack på förhand

Jurgen Wickert

Ordförande

 

Tävling 2023

 

 

TÄVLING!

Genom att följa oss på facebook/instagram, dela detta inlägg samt tagga två personer har du möjlighet att vinna ett medlemskap i Föreningen för Lotsbåten Ilse och få segla i Fjällbacka skärgård med denna fantastiska båt, värde 200:-. Du vinner även ett ex av boken ”Lotsbåten Ilse från Väderöarna” värd 200:- Vinnare dras den 31 maj. Självklart behöver du inte var med och tävla för att bli medlem, du är välkommen som medlem när som helst.

Som medlem bidrar du till att lotsbåten Ilse från Väderöarna – en 115-årig K-märkt seglande skönhet med Fjällbacka som hemmahamn – förblir en tillgång för bygden även i framtiden. Du kan göra detta genom medlemskap i Föreningen för ILSE och/eller med gåvor.
Medlemsavgift per år: 200: -/person, tom 18 år 100:- kr och 500: -för företag.  Bankgiro 310-6820  —  Ange namn, epost-adress och/eller din postadress —  Du/Ni är som medlem välkomna att delta i våra seglingar på kvällar och helger .

Vi arrangerar seglingar i Fjällbacka skärgård tisdagar och torsdagar. Har vi möjlighet seglar vi även söndagar till Väderöarna. Andra spännande evenemang såsom Nordiska skutträffar och längre utflykter görs årligen.

Skicka också ett e-post med Dina/Era uppgifter: Namn, E-post, Adress, Telefon till info@ilse.se så att vi fortlöpande kan informera om vår verksamhet och våra aktiviteter!
Som medlem får du vara med på våra medlemsseglingar. Håll utkik på hemsidan. Vill ni vara med och segla nå’n gång, maila eller ring oss gärna!

Föreningen för Lotsbåten ILSE söker även fler kvalificerade och erfarna skeppare för att kunna fortsätter att erbjud medlemmarna kvällsseglingar samt söndagsseglingar till Väderöarna.
Är du en erfaren seglare som är intresserad och vill hjälpa till att hålla igång seglingarna kontakta :
Lars Landelius tel. 070-6384888 eller larslandelius7@gmail.com

Är du nyfiken på att se Ilse? Gå förbi Richters brygga i Fjällbacka. Där kan du se henne och även läsa lite mer om henne. Har du tur finns även någon av oss i besättningen där.

 

God Jul och Gott Nytt År 2023

 

Hej alla ILSE vänner ,

Så kan vi lägga ännu ett år till handlingar  .

Vi hoppas på Ert fortsatta stöd och engagemang och att vi kan genomföra med medlemsseglingarna i år 2023

Styrelsen  Lotsbåten ILSE  önskar alla en God Jul och  ett fredfull Nytt År 2023   !!

Jurgen Wickert

Ordförande

Nytt pengaregn över Lotsbåten ILSE

                                                             

Vår sponsor, Sparbanken Tanum, ger oss ännu en chans att stärka Föreningens kassan och detta rejält. Den 4:e september anordnar banken strandstädning på  Tjurpannans  naturreservat. Ju fler som kommer från vår förening, desto mer får vi av den halva miljonen kronor som banken delar ut under dagen. (förra gången fick vi 8 000 kr) Åk dit, ha en trevlig förmiddag, hjälp vår förening och gör dessutom en insats för miljön. Kan det bli bättre? 

Söndagen den 4:e september träffas vi vid parkeringen på  Tjurpannan . Det blir en dag för alla åldrar med strandstädning, en fin promenad och förhoppningsvis vackert sensommarväder. Varje person som lämnar in skräp får välja en valfri förening, självklart Föreningen Lotsbåten ILSE ,  som banken sponsrar. Den halva miljonen ska delas ut och fördelningen sker utefter antalet deltagare från respektive förening. (Lista över valbara föreningar finns på plats. Du vet vilken förening du ska välja!) Om man dessutom tar med sig nära & kära finns chansen att vår förening blir riktigt rik denna dag! Dyk upp och starta din städning & promenad mellan klockan 10:00 och 13:00. Som längst får du hålla på till klockan 14:00.

 Det kan vara en bra idé att  ta på sig oömma kläder och arbetshandskar. Påsar finns på plats.

 Boka in den 4:e september i din kalender och sedan är det bara att dyka upp! Tillsammans gör vi norra Bohuslän ännu bättre genom att göra en insats för vår förening och vår gemensamma miljö.

 Styrelsen för Föreningen Lotsbåten ILSE

Jürgen Wickert , ordförande

Nordisk Skutetreff 2022 i Frederikstad / Norge

Kort tur till Gluppö kvällen innan avresa enligt plan. Trevligt arrangemang med grillning och guidad tur på Nordre Sandöy första kvällen. Fin segling på regattan dag 1. Ankomst till Fredrikstad och Isegran . Mycket hårda vindar ( > 17 meter/ sekund)  dag 2, banan för regattan läggs om och Lars beslutar i samråd med besättning att avstå från regattan. ILSE deltar i en mycket trevlig skutparad genom Fredrikstad under eftermiddagen.  Gemensam middag som arrangören stod för denna kväll. Avgång tidigt dag 3 som inleds med bunkring av bränsle.  Stannar i Havstenssund för lunch. Hemma i Fjällbacka igen vid 16:30.

Mycket trevlig resa,  i övrigt var intresset för ILSE stort och resan får anses som god marknadsföring.

 

ILSE är nu tillbaka i Fjällbacka

Hej Ilsevänner,

ILSE är nu  tillbaka i Fjällbacka efter att ha deltagit i Nordisk Skutträff som i år gick till Gravningsund och Fredrikstad i Norge. Ett trevligt arrangemang med vindar från stiltje till styv kuling.

Vi jobbar nu med att få till ett segling schema för resten av sommaren. För de två nästkommande veckorna är dock klart att

Torsdag den 14 juli , 2022 , klockan 17:00 — ca. 19:00

Tisdag den 19 juli  , 2022 ,  klockan  17:00 — ca. 19:00

är planerade för medlemsseglingar i skärgården

Anmäl intresse att delta till Lasse Landelius tel.070-6384888.

Vi återkommer med vidare seglingsschema så snart vi kan.

Hälsningar

Lasse Landelius

ILSE seglingar 2022

ILSE SEGLINGAR 2022

Avgång från Richters.
Seglingar tisdagar  mellan 17 – 20 c:a
Söndagar mellan 10 – 16 c:a
Skeppare

Torsdag   16 juni 17.00    Skeppare Leif Hugoson

Tisdagen 21 juni 17.00    Skeppare Lasse Landelius

Tisdagen 28 juni 17.00    Skeppare Jan Eriksson

Hej alla Ilse vänner!

   

Hej alla Ilse vänner!

Båten är nu riggad och klar för sommarens seglingar. Vi provseglade i söndags och allt funkar som det skall.

Vi skall försöka genomföra några kvällsseglingar innan skutträffen till Fredrikstad 30 juni – 3 Juli.

 

Torsdag   16 juni 17.00 Skeppare Leif Hugoson

Tisdagen 21 juni 17.00 Skeppare Lasse Landelius

Tisdagen 28 juni 17.00 Skeppare Jan Eriksson

Kontakta respektive skeppare för anmälan.

 

Det finns fortfarande möjlighet att vara med på Ilses hemsegling från Fredrikstad söndagen den 3 juli. Kontakta undertecknad snarast.

Vi återkommer med seglingslista för juli och augusti.

 

Hälsningar

Lasse Landelius

Föreningen för Lotsbåten Ilse

Extra pengar till vår förening

Kära ILSE-vänner

Föreningen för lotsbåten ILSE sponsras av Sparbanken Tanum.
Banken ger oss nu ytterligare en möjlighet att förstärka klubbkassan om vi ställer upp och hjälper till att städa Veddö Naturreservat.
För varje person från föreningen som ställer upp och medverkar vid strandstädningen på Veddö den första maj, sponsrar banken
oss med ytterligare 2000:-.Detta kan bli mycket extra pengar till vår förening.

Åk dit och ha en trevlig dag samtidigt som du gör en insats för både miljön och vår förening.
Styrelsen vädjar till alla att ställa upp den första maj och helst ta med någon vän som därmed stöder Föreningen för Lotsbåten ILSE. (Man kan börja när man vill mellan kl. 11.00 och 13.00 och hålla på till kl. 15.00). Registrera att ni stöder Föreningen för Lotsbåten ILSE.

Hoppas att vi ses!

Hälsningar
Styrelsen för Lotsbåten ILSE
Jürgen Wickert ordf.

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar  till Årsmöte

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar

till Årsmöte

 

Lördagen  19/2  2022  kl  15.00

Beroende på Corona läget hålls mötet digitalt Teams Microsoft

Inloggning från kl 14.45. Kopiera länken:

 

Du inbjudes här att deltaga i ett  “Microsoft Teams meeting”

Namn:                    Föreningen för Lotsbåten ILSE

Tid:                        Lördag 19.    Februari   2022 kl.14:45

Deltag med din dator eller mobil tfn.

Click here to join the meeting

 

Om problem uppstår kontakta Jürgen Wickert  070  303 27 40

 

 

Dagordning

1             Mötet öppnas

2             Deltagarlista och röstlängd

3             Val av mötesordförande och sekreterare

4             Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5             Godkännande av Kallelse

6             Godkännande av Dagordning

7             Styrelsens Verksamhetsberättelse

8             Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning

9             Revisionsberättelse

10            Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

11            Verksamhetsplan för 2022

12            Val av ordförande för en tid av 1 år

13            Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

14            Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år

15            Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av 1 år

16            Övriga frågor

17            Mötet avslutas.

 

Gott Nytt År

 

Hej Ilsevänner

 

GOTT NYTT ÅR!

 

Så kan vi lägga ännu ett år till handlingarna.

Ett år som likt året dessförinnan, varit begränsat av Coronarestriktionerna.

Krav på vaccineringar och begränsningar i antal personer ombord resulterade i klart färre seglingar än normalt.

Under försommaren var Ilse upplagd på Hälleviksstrands Varv för byte av två bord. Samtidigt gjordes det utvändiga underhållet på skrovet och motorn fick en bättre genomgång.

De Coronalättnader som skett under hösten stramas nu åt igen. För hur länge vet vi inte, men hoppas innerligt att vi får en sommar som blir mer normal än de senaste åren.

Årsmötet är inplanerat till 5 mars. Det återstår att se om vi kan genomföra det fysiskt eller om det får bli ”uppkopplat”. Kallelse kommer separat.

Redan vid föregående årsmöte beslutades att medlemsavgiften skulle höjas till 200 kr per år, men genomföras med början 2022.

För medlemmar tom 18 år är avgiften 100kr.

Avgiften betalar du via Swish 123 640 64 66 eller till BG 310-6820

Vi hoppas på Ert fortsatta stöd och att vi kan genomföra medlemsseglingarna utan restriktioner

 

Paul Kuuse

Ordförande

God Jul och Gott Nytt År 2022

ILSE avriggad på plats hos Richters

 

       

 

Hej  ILSE vänner,

ILSE ligger nu komplett avriggad och med vintertäckning på plats hos Richters .

Tack för alla stöd och engagemang ,

Vi hörs  – Väl mött

Styrelsen för Föreningen för ILSE

 

ILSESEGLINGAR 2021

 

ILSESEGLINGAR 2021 

Avgång från Richters.
Seglingar tisdagar/torsdagar mellan 17 – 20 c:a
Söndagar mellan 10 – 16 c:a
Skeppare

 

21-07-20           tisdag                Paul K

21-07-22           torsdag              Lars L

21-07-25           söndag              Paul K

21-07-27           tisdag                Leif H

21-07-29           torsdag              Paul K

21-08-01           söndag              Lars L

21-08-03           tisdag                Lars L

21-08-05           torsdag              Paul K

21-08-08           söndag              Vakant

21-08-10           tisdag                Paul K

21-08-12           torsdag              Lars L

21-08-15           söndag              Leif H

29-08-21          söndag              Lars  L   >> Väderöarna

 

Seglingarna fortsätter med samma veckodagar framöver men skeppare är inte fastställd.
Vill du segla – kontakta skepparen i god tid på tel.

 

Paul Kuuse 0706 84 54 34,
Lars Landelius 0706 38 48 88,
Leif Hugoson 0707 30 41 87.

 

Kontrollera att du betalat års/medlemsavgiften.
Om inte betalar du enklast via Swish 123 640 64 66

 

ILSE SEGLINGAR 2021  COVID-19 REGLER

Beroende på det begränsade utrymmet ombord begränsas antalet personer
till max 6 vid ett och samma tillfälle.
Besättningen består av 2 personer, vilket ger utrymme för upp till 4 medlemmar.
De som inte har någon specifik uppgift i sittbrunnen vistas på däck.
De som utgör besättning har fått 2 sprutor.
Av medlemmarna kräver vi att de kan visa att de fått 2 sprutor
En spruta kan också gå men då bör alla övriga ha fått 2 sprutor.
Person som är immun efter att ha haft Covid -19 eller person som kan
uppvisa aktuellt negativt testresultat är OK.

Ovaccinerade accepteras inte!

ILSE i Hälleviksstrand varv

ILSE hem  igen i Fjällbacka

… på väg hem träffas vi KVARTSITA

genomfart Smögenkanal

Just nu pågående underhållsarbete med båten i Hälleviksstrand varv.

ILSE   i nymålad skick  !

 

foto: wicki-fjällbacka

 

Kallelse till Årsmöte 2021

 

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar till Årsmöte 2021

Lördagen 19/6 kl 15.00

Beroende på coronaläget hålls mötet digitalt

 

Login from kl 14.50. Kopiera länken:

Click here to join the meeting

Om problem uppstår kontakta Jürgen Wickert  070  303 27 40

 

 

Dagordning

1       Mötet öppnas

2       Deltagarlista och röstlängd

3       Val av mötesordförande och sekreterare

4       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5       Godkännande av Kallelse

6       Godkännande av Dagordning

7       Styrelsens Verksamhetsberättelse

8       Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning

9       Revisionsberättelse

10      Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

11      Verksamhetsplan för 2021

12      Medlemsavgift 2022

13      Val av ordförande för en tid av 1 år

14      Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år

15      Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år

16      Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av           1 år

17      Presentation av nya ägarna

18      Övriga frågor

19      Mötet avslutas.

 

Årsmötet 2021 framflyttat till juni

 

Hej Ilsevänner!

Så här års brukar vi ha Årsmöte i Föreningen för Lotsbåten Ilse.

I år flyttar vi fram mötet till mitten av juni och hoppas att Coronarestriktionerna har blivit tydligare än vad de är nu.

2020 blev ett trist år. För föreningens del blev det mer underhåll än seglingar.

Nu hoppas vi och planerar för att kommande sommar blir mer normal.

 

Vår ekonomi behöver bidrag för att verksamheten skall gå runt..

Vi hoppas att ni fortsatt stödjer oss med medlemsavgiften 100 kr/person.

Vi återkommer med mer info om Årsmötet längre fram.

 

Styrelsen

 

Swish: 123 640 6466

Bankgiro: 310-6820

God Jul och Gott Nytt År 2021

ILSE avriggad

Hej Ilsevänner
Nu ligger ILSE avriggad och vi väntar på att få vintertäckning på plats .
Efter en säsong med mer underhåll än seglingar hoppas vi att nästa år blir mer ”normal” .
Vi hörs – Väl mött !

Paul Kuuse
Ordförande

Testsegling ILSE

 

Årets testsegling då allt i riggen kontrolleras.

Årets enda miss var skotet till toppseglet som kommit på fel sida dirken. Vi var nöjda.

Vi vill också passa på att tacka alla som hjälpt till under våren

och även alla som stöttar oss ekonomiskt med bidrag och medlemsavgifter.

Tyvärr är det fortfarande så att Covid-19 bestämmer vår verksamhet.

Paul Kuuse

Ordf.

ILSE vänner och Covid -19

Lotsbåten ILSE video

Lotsbåten Ilse

Nu var 112-åriga Lotsbåten Ilse klar för sjösättning igen 😁Ta tillfället i akt och åk med på en tur, vi garanterar en häftig upplevelse utöver det vanliga 😍Kolla in http://ilse.se/ för mer information om hur du går till väga 😊👍(Ljud på för extra fredagsfeeling 😎)

Publicerat av Grebbestad Varv & Båtförvaring Fredag 17 april 2020

Föreningen för Lotsbåten ILSE kallar till Årsmöte

 

Föreningen för Lotsbåten Ilse kallar till Årsmöte
Söndagen 8 mars 2020 Klockan 15.00
Sjöräddningens lokaler, Gamla Brandstationen Fjällbacka

Dagordning:
1 Mötet öppnas
2 Närvarolista och röstlängd
3 Val av mötesordförande
4 Val av sekreterare
5 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
6 Godkännande av Kallelse
7 Godkännande av Dagordning
8 Styrelsens Verksamhetsberättelse
9 Föredragande av Årsredovisning och Balansräkning
10 Revisionsberättelse
11 Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
12 Medlemsavgifter för 2021
13 Verksamhetsplan för 2020
14 Val av ordförande för en tid av 1 år
15 Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år
16 Val av revisorer och suppleant för en tid av 1 år
17 Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav 1 är sammankallande, för en tid av 1 år
18 Övriga frågor
19 Mötet avslutas

Paul Kuuse
Ordf.

God Jul och Gott Nytt År 2020

Tack för denna säsongen!

Tack för denna säsongen

Nu är  täckningen på plats och ILSE förberedd inför vintern.
Vi har planerat in byte av två bord tidigt kommande vår och hoppas därför på en snäll vinter.
Vi hörs!!
Paul Kuuse

Segling med ILSE i sommaren 2019

 

 

Tisdagar och torsdagar  >  17:00          >>>             Söndagar > 10:00

 DAG              DATUM                 SKEPPARE
söndag            14 juli .19              Leif Hugoson
tisdag            16 juli .19               Vakant
torsdag           18 juli .19              Paul Kuuse
söndag            21 juli .19               Vakant
tisdag            23 juli .19              Leif Hugoson
torsdag           25 juli .19              Paul Kuuse
söndag            28 juli .19    fullbokad     Lars Landelius		
tisdag            30 juli .19    fullbokad     Lars Landelius		
torsdag           1 augusti.19             Leif Hugoson
söndag            4 augusti.19             Paul Kuuse
tisdag            6 augusti.19             Leif Hugoson
torsdag           8 augusti.19   fullbokad      Lars Landelius
söndag           11 augusti.19             Lars Landelius
tisdag           13 augusti.19             Jan Eriksson
torsdag           15 augusti.19             Lars Landelius
söndag           18 augusti.19             Paul Kuuse
tisdag           20 augusti.19              Vakant
torsdag           22 augusti.19             Jan Eriksson
söndag           25 augusti.19             Lars Landelius
tisdag           27 augusti.19             Jan Eriksson
torsdag           29 augusti.19             Paul Kuuse
söndag           1 september.19             Paul Kuuse

 

 

Skeppare tfn:
Paul Kuuse      0706-845434
Lars Landelius    0706-384888
Jan Erikson     0705-857001
Leif Hugoson     0707-304107
Jan Willstrand    0738-273035

 

Riktlinjer för segling med Lotsbåten Ilse

Besättningen består enbart av medlemmar
Medlemskap kan köpas ombord, swish/BG eller
kontant- 100 kr och gäller hela året.
Av praktiska skäl begränsas ombordvarande till
max 8 personer.

Besättning.
Utöver skepparn krävs minst 2 personer som
kan båten och/eller har god segelvana .
I besättningen behövs dessutom personer som
kan skota hem seglen.
Vid risk för hårdare väder bör samtliga i besätt-
ningen ha god segelvana.

Anmälan till kvällssegling

tisdagar och torsdagar- bör göras senast kl. 18 kvällen innan.
Är antalet anmälningar för få, väderprognosen
dålig eller annan orsak, lämnar skepparen besked
om segling senast kl. 12 seglingsdagen.

Anmälan till söndagssegling

skall göras senast kl.18 kvällen innan
Skepparen kan besluta om skärgårdssegling om
Väderöarna inte kan nås pga ogynsam väder-
prognos, alternativt att avboka seglingen.
Skepparen skall informera detta senast kl. 18
kvällen innan.

Nordisk Skutträff i Lysekil den 27 – 30 juni

Besättningen på 12-timmarsseglingen

Nordisk Skutträff i Lysekil den 27 – 30 juni Skutträffen var intensiv men ett jättefint arrangemang. Som del i tävlingarna ingick en 12-timmars segling med målgång i Lysekil kl. 18.00. Vi startade den 27:e vid Testholmens fyr kl. 06.00 och lyckades genom att välja för oss gynnsamma waypoints få ihop 54,6 M Det gav oss en 3:e placering i konkurrens med både norska o danska båtar. Det var många som var imponerade. Under fredagen och lördagen var det 3 race på banor utanför Lysekil. Sammanlagt var det c:a 30 båtar. Allt ifrån Westkust och Gratitude ner till minsta båten som var Ilse. Där hade vi svårare att hävda oss i resultatlistorna, men med de begränsningar som en K-märkt båt har var vi väldigt nöjda. Vi seglade hem på söndagen och förtöjde någon timme innan kulingarna började. Paul Kuuse Ordf.

Nordisk Skutträff i Lysekil

 

Hej,

Ilse har blivit inbjuden att delta i Nordisk Skutträff som kommer att hållas mellan 27 – 30 juni i Lysekil (se bifogad länk).

Styrelsen har beslutat att vi avser att deltaga.

Vi kommer att segla ner till Lysekil på torsdagen den 27:e. På fredagen och lördagen kommer vi att kappsegla utanför Lysekil samt vara med på besättningsmiddagar etc. iland.

Under söndagen kommer vi  åter att segla hem till Fjällbacka.

Vi söker nu medlemmar som är intresserade att vara med som besättning en eller flera av dagarna.

Vi kan vara fem som sover ombord och där utöver kommer vi att ordna transport morgon och kväll för medlemmar som endast deltar en dag.

Är du intresserad? Hör av dig till mig!

Klicka på nedanstående länk för mer information om skutträffen:

http://vastkustskutorna.se/onewebmedia/Inbjudan%20Nordisk%20Skuttra%CC%88ff%202019.pdf

Hälsningar

Lasse Landelius

Glad Påsk

Efter två år i sjön togs ILSE på land i Grebbestad i förra veckan för översyn, bottenmålning och målning av friborden.
Allt löpte som planerat trots kalla nätter som fördröjde torktiderna något.
Nu är vi tillbaka i Fjällbacka för fortsatt underhåll.

Vi önskar Glad Påsk och så hör vi av oss längre fram när vi behöver hjälp.

Paul Kuuse , ordförande

 

Vi och tranor är tidiga i år


Hej alla!

Vi och tranorna är tidiga i år.

Nu har vi rivit av vintertäckningen och startade upp maskin på Ilse.
Tidigare än normalt, men anledningen är att vi skall ta på land under april för att stryka botten och måla friborden.
Under maj månad kommer vi dessutom att fortsätta reparation av däcket.

Därefter kommer det sedvanliga underhållet och seglingarna kan börja.

I februari hade vi årsmötet. Vår sekreterare, sedan föreningens start Per-Inge, hade avsagt sig omval och ersattes av Marianne Karlsson, en duktig och flitig Ilse-seglare.
Seglingarna planeras som tidigare – kvällsseglingar tisdagar och torsdagar och dagseglingar på söndagar.
Nytt för i år är att Ilse skall deltaga i Nordisk Skutträff i Lysekil veckan efter midsommar.
Så vi ser fram mot ännu en bra seglingssäsong.

Framöver kommer vi att vara flitigare med nyheterna. Så följ oss på vår hemsida eller på Facebook!

Och så till sist: Utan ditt stöd kommer vi inte att kunna göra allt det vi vill så:

Betala Årsavgiften för 2019 på 100 kr till
Bankgiro: 310-6820
Swish: 123 640 6466

Tack på förhand
Paul Kuuse

Ordförande

ILSE är förberedd för vintern

TACK FÖR I ÅR!

Nu är ILSE förberedd för vintern !!

Vinterkapellet är på plats .

Under hösten har båtbyggare Sven Johansson hjälpt oss att byta ut plankor i akterdäcket som visade på en begynnande röta.

 

Avriggning och tömning fick göras när det var tjänligt väder

 

Nu ser vi fram mot en snäll vinter och en ny vår!

Ha det bra tills vi hörs!

Paul Kuuse , ordförande

 

foto: jw

 


I går den 1 september hade vi nöjet att göra en specialsegling. Det första som brudparet Torstensson önskade sig var en segling med Ilse

De nygifta Emma och David med följe kommer till Richters för en bröllopskryssning till Centrumbryggan

Vädret var perfekt – Sol, varmt och mycket måttlig vind.

Vi på Ilse önskar er LYCKA TILL!

Lasse, Palle, Gustav o Jürgen

Sommarens seglingar med ILSE

 

Nu har vi pusslat i hop sommarens seglingar och av nedanstående lista framgår vem som är ansvarig skeppare vid resp. tillfälle.
Som ni vet behövs det fler personer än skepparen ombord, så vi hoppas några av er kan ställa upp och hjälpa till med att hala och dra när så behövs. Vi får plats med 5 medlemmar plus 3 pers. som utgör besättning.
Så ställ upp i sommar!
Bli medlem och segla med oss för 100 kr per år.
Betalar gör du med Swish 123 640 64 66 eller Bg 310-6820.
Vi behöver bara ditt namn och mailadress.
Om du vet vilken/vilka dagar som passar så kontakta resp skeppare – helst via SMS – och anmäl hur många ni blir

Riktlinjer för segling med ILSE
Besättningen består enbart av medlemmar. Medlemskap kan köpas ombord, swish/Bg eller kontant – 100kr – och gäller hela året.
Av praktiska skäl begränsas antalet ombordvarande till max 8 personer.

Besättning
Utöver skepparen krävs minst 2 personer som kan båten och/eller har god segelvana.
I besättningen behövs dessutom personer som bl a kan/orkar skota hem seglen.
Vid risk för hårdare väder bör samtliga i besättningen ha god segelvana.

Anmälan till Kvällssegling – tisdagar och torsdagar – bör göras senast kl 18 kvällen innan.
Är antalet anmälningar för få, väderprognosen dålig eller annan orsak, lämnar skepparen besked om seglingen senast kl 12 seglingsdagen

Anmälan till Söndagssegling skall göras senast kl 18 kvällen innan.
Skepparen kan besluta om skärgårdssegling, om Väderöarna inte kan nås pga ogynnsam väderprognos,
alternativt att avboka seglingen. Skepparen skall informera om detta senast kl 18 kvällen innan.

 

Lotsbåten ILSE 110 år

 

 

Som 100-åring kom Lotsbåten ILSE tillbaka till Fjällbacka, återställd till originalskick och K-märkt.

Vi i Föreningen för Lotsbåten ILSE har under 10 års tid haft förmånen och nöjet att sköta om och segla henne.

Nu på lördag den 30/6 är det Fjällbackakalaset och då vill vi gärna visa upp henne.

Vi ligger inne vid ”Centrumbryggan” mellan kl. 15:00 – 20:00

Välkomna!

Testsegling genomförd i dag

 

Hej alla ILSE vänner  ,

i dag ( midsommarafton )  har vi provseglat ILSE  hela förmiddagen . Allt är nu klart för våra sommar aktiviteter .

Efter 28. juni,   kommer skepparlistan  att läggas ut under rubriken  ” Nyheter ”

Glad Midsommar önskar

Styrelsen

 

Tack alla som hjälpte till på Ilse i dag!!

Fem flitiga får gjort väldigt mycke på några timmar.

Info om när kvällsseglingarna börjar kommer inom kort !!

 

 

Hjälp med vårutrustning

 

 

 

Hej alla händiga ILSE-vänner!
Nu på tisdag den 5 juni mellan kl 10- 14 skulle vi behöva hjälp, främst med skrapning, slipning och lackning.
Invändigt behöver vi hjälp med tvätt av rufftaket och allmän puts.
Vi är medvetna om att det är kort varsel och har därför tisdagen 12 juni som reservdag.
Har du tid, lust och kan – hör av dig till
Paul 0706 84 54 34

ILSE nästan komplett uppriggad

Från den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Till medlemmar i Föreningen för Lotsbåten Ilse

Från den 25 maj 2018 gäller en ny Dataskyddsförordning inom EU – GDPR.

Föreningen för Lotsbåten Ilse (Föreningen) använder sitt medlemregister för information till medlemmar och hantering av medlemsavgifter.

Registret omfattar endast namn, adress, telefonnummer och mailadress – inga andra personuppgifter.
Registret används endast av Föreningen för Lotsbåten Ilse.

Uppgifter i registret som av någon anledning inte är aktuella sparas i max. två (2) år, därefter rensas de bort. Medlemsregistrer sparas i en lösenordsskyddad dator som säkerhetskopieras via molntjänst.

Förordningen kräver att ni godkänner att Föreningen får använda dessa uppgifter enligt ovan.

Bilder omfattas också av förordningen.
Om du av personliga skäl ej vill att dina uppgifter används på vår hemsida, Facebook eller andra externa medier, eller om du ej vill förekomma på bild/foto, så måste du senast 2018 05 15 meddela detta till Föreningens webbansvarige Jürgen Wickert.

Mailadress:
juergen.wickert@telia.com

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Föreningen för Lotsbåten Ilse
Paul Kuuse
Ordförande

Årsmöte ILSE

Vid föreningen för Lotsbåten Ilses årsmöte den 10. februari 2018 avtackades avgående styrelseordföranden Leif Hugosson

Till ny ordförande valdes Paul Kuuse , till vice ordförande Lars Landelius och som ny styrelsemedlem Jan Ericsson .

Inför mötet har den nya hemsidan sjösatts. Uppdateringar och aktuella händelser , som sommarens seglingar och andra aktiviteter , kommer framöver .
Just nu med snö och kyla känns detta avlägset, men dess förinnan behöver vi hjälp med den sedanvanliga vårrustningen. När det blir aktuellt så ber vi att få återkomma.

Ha de gott tills vi hörs

Paul Kuuse
Ordförande

PS. Kassören är glad i pengar !!
Han ser gärna att Ni redan nu betalar 2018 årsavgift – 100 SEK på
Bg. 310-6820 eller Swish 123 640 64 66 DS