Vill du bli medlem?

Var med och bidrag till att lotsbåten Ilse från Väderöarna – en 115-årig K-märkt seglande skönhet med Fjällbacka som hemmahamn – förblir en tillgång för bygden även i framtiden. Du kan göra detta genom medlemskap i Föreningen för ILSE och/eller med gåvor.

Medlemsavgift  från 22-01-01 /år: 200: -/person,   tom 18 år 100:- kr och 500: -för företag. Du/Ni  är som medlem välkomna att delta i våra seglingar på kvällar och helger . Vi försöker att arrangera seglingar i Fjällbacka  skärgård tisdagar och  torsdagar .

Bankgiro 310-6820 — Meddela namn, e-post-adress och/eller Din postadress

Sänd också ett e-post  med Dina/Era uppgifter: Namn, e-post, Adress, Tel. till  < info@ilse.se >   så att vi  fortlöpande kan informera om vår verksamhet och aktiviteter!

Som medlem får du vara med på våra medlemsseglingar. Håll utkik här på hemsidan.

Vill ni vara med och segla nå’n gång, maila eller ring oss gärna!

Nu finns vi även på facebook. Klicka på bilden nedan så kommer du direkt till vår facebook-sida.