Segling med ILSE i sommaren 2019

 

 

Tisdagar och torsdagar  >  17:00          >>>             Söndagar > 10:00

 DAG              DATUM                 SKEPPARE
söndag            14 juli .19              Leif Hugoson
tisdag            16 juli .19               Vakant
torsdag           18 juli .19              Paul Kuuse
söndag            21 juli .19               Vakant
tisdag            23 juli .19              Leif Hugoson
torsdag           25 juli .19              Paul Kuuse
söndag            28 juli .19    fullbokad     Lars Landelius		
tisdag            30 juli .19    fullbokad     Lars Landelius		
torsdag           1 augusti.19             Leif Hugoson
söndag            4 augusti.19             Paul Kuuse
tisdag            6 augusti.19             Leif Hugoson
torsdag           8 augusti.19   fullbokad      Lars Landelius
söndag           11 augusti.19             Lars Landelius
tisdag           13 augusti.19             Jan Eriksson
torsdag           15 augusti.19             Lars Landelius
söndag           18 augusti.19             Paul Kuuse
tisdag           20 augusti.19              Vakant
torsdag           22 augusti.19             Jan Eriksson
söndag           25 augusti.19             Lars Landelius
tisdag           27 augusti.19             Jan Eriksson
torsdag           29 augusti.19             Paul Kuuse
söndag           1 september.19             Paul Kuuse

 

 

Skeppare tfn:
Paul Kuuse      0706-845434
Lars Landelius    0706-384888
Jan Erikson     0705-857001
Leif Hugoson     0707-304107
Jan Willstrand    0738-273035

 

Riktlinjer för segling med Lotsbåten Ilse

Besättningen består enbart av medlemmar
Medlemskap kan köpas ombord, swish/BG eller
kontant- 100 kr och gäller hela året.
Av praktiska skäl begränsas ombordvarande till
max 8 personer.

Besättning.
Utöver skepparn krävs minst 2 personer som
kan båten och/eller har god segelvana .
I besättningen behövs dessutom personer som
kan skota hem seglen.
Vid risk för hårdare väder bör samtliga i besätt-
ningen ha god segelvana.

Anmälan till kvällssegling

tisdagar och torsdagar- bör göras senast kl. 18 kvällen innan.
Är antalet anmälningar för få, väderprognosen
dålig eller annan orsak, lämnar skepparen besked
om segling senast kl. 12 seglingsdagen.

Anmälan till söndagssegling

skall göras senast kl.18 kvällen innan
Skepparen kan besluta om skärgårdssegling om
Väderöarna inte kan nås pga ogynsam väder-
prognos, alternativt att avboka seglingen.
Skepparen skall informera detta senast kl. 18
kvällen innan.