Testsegling ILSE

 

Årets testsegling då allt i riggen kontrolleras.

Årets enda miss var skotet till toppseglet som kommit på fel sida dirken. Vi var nöjda.

Vi vill också passa på att tacka alla som hjälpt till under våren

och även alla som stöttar oss ekonomiskt med bidrag och medlemsavgifter.

Tyvärr är det fortfarande så att Covid-19 bestämmer vår verksamhet.

Paul Kuuse

Ordf.